VIZIJA Marijampolės profesinio rengimo centras - modernus, lankstus ir atviras pozityviai kaitai, tenkinantis Lietuvos ir Marijampolės regiono jaunimo ir suaugusiųjų asmenų priėmimo ir tęstinio profesinio mokymo, bendrojo ugdymo poreikius ir interesus, besiorentuojantis į Marijampolės regiono infrastruktūros kaitą bei švietimo sistemos plėtrą, siekiantis integruotis į Lietuvos ir Europos bendriją, nuolat tobulėjantis, įgijęs pripažinimą ne tilk resublikoje, bet ir ES šalyse, siekiantis tapti lyderiu tarp šalies profesinio mokymo įstaigų. MISIJA Rengti technologiškai išprususius ir kvalifikuotus specialistus, atitinkančius Marijampolės regiono bei šalies darbo rinkos poreikius, pastoviai turtinti mokymo mrogramų materialinę bazę, bendradarbiauti su kitomis ugdymo institucijomis bei verslo įstaigomis. 


ISTORIJA Regioninis Marijampolės profesinio rengimo centras (toliau-Centras) įsteigtas 2000 m. liepos 1d. vykdant Lietuvos profesinių mokyklų tinklo optimizavimą. Centro steigimą rėmė Europos mokymo fondas (European Training Foundation) ir Suomijos nacionalinė švietimo valdyba. ES patirtį perdavė, Centro steigimo projektą (2000 m. spalis – 2002m. rugsėjis) vykdė Lahti regiono švietimo konsorciumas (Lahti Region Educational Consortium), Profesinio mokymo reformos programos koordinavimo centras, Švietimo ir mokslo ministerija.

Į Centrą buvo sujungtos tuometinės Marijampolės politechnikos mokykla, Marijampolės statybininkų mokykla, Marijampolės žemės ūkio mokykla, Vilkaviškio ir Kudirkos Naumiesčio žemės ūkio mokyklos, Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos mokymo skyrius bei jo filialas Kybartuose. Šių mokyklų bazėje buvo įkurti paslaugų, statybos ir mechanikos, Vilkaviškio, Kudirkos Naumiesčio ir pataisos namų skyriai.

DABARTIS Centras - valstybinė profesinio mokymo įstaiga, kuri suteikia profesinę kvalifikaciją bei bendrąjį išsilavinimą. Centre sudarytos sąlygos įgyti specialybę, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą ir persikvalifikuoti. Centras bendradarbiauja arba vykdo bendrus projektus su ES šalimis.
Marijampolės profesinio rengimo centre 2015-2016 m.m. mokosi 1616 mokinių, dirba 158 pedagoginiai darbuotojai.


Marijampolės profesinio rengimo centras suteikia galimybę: 

  • Pasirinkti paklausią mokymo programą;
  • Įgyti pagrindinį, vidurinį, profesinį išsilavinimą;
  • Gauti stipendiją;
  • Naudotis informacinėmis kompiuterinėmis technologijomis;
  • Žinias gilinti modernioje bibliotekoje – informacijos centre;
  • Gyventi bendrabutyje;
  • Įsigyti A, B, C kategorijų vairuotojo, traktorininko ir kitus kvalifikacinius pažymėjimus;
  • Dalyvauti aktyvioje neformaliojo ugdymo veikloje;
  • Dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose.