BIBLIOTEKA -INFORMACIJOS CENTRAS

Marijampolės profesinio rengimo centro biblioteka - informacijos centras buvo įkurtas 2000 metais. Šiuo metu bibliotekos veikia visuose Centro skyriuose.

Tikslas - užtikrinti vartotojų informacinį ir dokumentinį aprūpinimą.

Uždaviniai
Kurti atvirą mokymo ir mokymosi vietą su modernia ir turtinga informacine baze;
Tikslingai kaupti ugdymo procesui reikalingą literatūrą bei kitas informacines laikmenas;
Skatinti skaityti ir domėtis literatūra.

Biblioteką - informacijos centrą sudaro skyrių abonementai ir kompiuterizuotos skaityklos. Bibliotekos fonduose sukaupta daugiau kaip  44 tūkst. fiz. vnt. įvairių mokslo šakų, informacinės, profesinės, grožinės literatūros knygų, bendrojo lavinimo vadovėlių, kitų dokumentų. Prenumeruojama 16 pavadinimų periodinių leidinių. Kaupiamas mokytojų metodinių darbų, Centre vykusių seminarų, mokinių referatų ir projektinių darbų rankraštinis fondas. Bibliotekos fondais skyriuose naudojasi daugiau kaip 800 skaitytojų. Per mokslo metus apsilanko virš 7 tūkstančių lankytojų.
Internetas, kitos kompiuterinės paslaugos prieinami visiems bendruomenės nariams - bibliotekos lankytojams.  Skaityklose yra 36 kompiuterizuotos darbo vietos, multimedia projektorius ir kita moderni techninė įranga, tenkinanti bendruomenės informacinius poreikius. Kaupiamas mokomųjų kompiuterinių priemonių fondas (MKP). Tęsiamas darbas bibliotekų informacinėje sistemoje MOBIS, kuri padeda kokybiškiau aptarnauti skaitytojus.
Bibliotekos – informacijos centro tradicija - įvairi edukacinė, kultūrinė ir informacinė veikla. Čia rengiamos knygų parodos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų jubiliejams paminėti, mokinių darbų parodos; literatūros popietės, žymių rašytojų, menininkų jubiliejų minėjimai, vyksta mokinių projektinių darbų pristatymai, vedamos pamokos, kiti užsiėmimai.
Bibliotekoje-informacijos centre  mokiniai rengia projektinius darbus, ruošiasi pamokoms, internete ieško reikalingos informacijos, ateina pasikeisti knygų, praleisti laisvalaikio. Mokytojai domisi naujai gautais leidiniais, skaito spaudą, naudojasi internetu.

Darbo laikas
Pirmadienį – ketvirtadienį: val. 8.00 – 17. 00 val.
Penktadienį: 8.00 – 16.45 val.

Kontaktai
Kauno g.119, 68222 Marijampolė,
El. p. biblioteka@mprc.lt ,   virginija.zukauskiene@mprc.lt
genovaite@one.lt (Kudirkos Naumiesčio skyrius), j.urbaitiene@gmail.com  (Vilkaviškio skyrius)

Paslaugos
Prieiga prie interneto.
Spaudinių išdavimas į namus ir skaitykloje.
Konsultacijos ieškant informacijos internete ir abonemente.
Pasiruošto dokumento spausdinimas.
Pasirinkto dokumento kopijavimas.
Užklausų vykdymas.