MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO BENDRABUČIAI
 
 

Kauno g. 119, LT-68222, Marijampolė;
Nopaičio g. 5, Būblelių k., Kudirkos Naumiesčio sen. LT-71312 Šakių r. sav.

Centro skyriai (Marijampolės ir Kudirkos Naumiesčio) turi bendrabučius, kuriuose gali apgyvendinti visus norinčius mokinius. Čia jiems sudarytos puikios sąlygos mokytis ir ilsėtis. Mokiniai apgyvendinami po 2-3 kambariuose. Jų buitimi rūpinasi bendrabučio administratorius, auklėtojos ir budėtojos.
 
Bendrabučiuose vyksta laisvalaikio renginiai, organizuojamos paskaitos, susitikimai su įvairiais specialistais. Bendrabutiečiai gali lavintis neformaliojo švietimo grupėse, dalyvauti popamokinėje Centro veikloje.