TVARKOS IR TAISYKLĖS

 

Mokinių vidaus tvarkos taisyklės

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams Marijampolės profesinio rengimo centre tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Stipendijos ir materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarkos aprašas