VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Tikslas:
bendruomenės pastangomis kurti saugią ir sveiką ugdymo aplinką.
 
Uždaviniai:
  1. organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą Centre;
  2. puoselėti pagarbius mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius;
  3. nagrinėti nesėkmingo mokymosi priežastis;
  4. analizuoti I kurso mokinių prisitaikymą Centre;
  5. spręsti kylančias problemas dėl mokinių gerovės.
Prioritetai:
  1. saugus ir sveikas vaikas;
  2. Centro mokinių lankomumas;
  3. mokinių ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas.
Komisija nuolat veikianti.
 
Informaciją apie tai, ką veikia Vaiko gerovės komisija - informaciją rasite čia
 
Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai.
 
Centro Vaiko gerovės komisijos:
 
1. Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyriuose:
 
Komisijos pirmininkė – Asta Kulvinskienė, Gimnazijos skyriaus vedėja.
Komisijos sekretorė   – Jolanta Barauskaitė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja.
Komisijos nariai:
Gražvydas Juodišius, Statybos ir mechanikos skyriaus vedėjas;
Rima Klasavičienė, psichologė;
Edita Rakauskienė, socialinė pedagogė;
Kristina Mickevičienė, socialinė pedagogė;
Virginija Gucaitienė, bendrabučio auklėtoja;
Onutė Vida Milkaitienė, bendrabučio auklėtoja;
Sveikatos priežiūros specialistas, deleguotas savivaldybės.
 
2. Vilkaviškio skyriuje:
 
Komisijos pirmininkas – Gražvydas Šliauteris, skyriaus vedėjas.
Komisijos sekretorius – Jolanta Urbaitienė, bibliotekininkė.
Komisijos nariai:
Valė Trečiokienė, socialinė pedagogė;
Regina Perednytė, sektoriaus vadovė;
Rima Klasavičienė, psichologė;
Edita Rakauskienė, specialioji pedagogė;
Žydrūnė Čekanavičienė, Sveikatos priežiūros specialistas, deleguotas savivaldybės.
 
3. Kudirkos Naumiesčio skyriuje:
 
Komisijos pirmininkas – Marija Jurgilienė, skyriaus vedėja.
Komisijos sekretorė – Joana Štrimaitienė, vyresnioji profesijos mokytoja.
Komisijos nariai:
Danguolė Stankevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Vytautas Smirnovas, kūno kultūros mokytojas;
Vidmantas Jurgilas, profesijos mokytojas;
Arūnas Jonikaitis, profesijos mokytojas;
Rima Klasavičienė, psichologė;
Sveikatos priežiūros specialistas, deleguotas savivaldybės.
 
 
Skyrių Vaiko gerovės komisija teikia - žr. schemą
 
specialioji pedagoginė pagalba:
* palankių ugdymosi sąlygų specialiųjų poreikių turintiems mokiniams sudarymas;
* mokytojų, tėvų gebėjimų ugdyti mokinius, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius, stiprinimas.
 
socialinė pedagoginė pagalba:
* stebėsena;
* individualus darbas su mokiniu;
* darbas su grupe;
* darbas su mokinio tėvais/ globėjais;
* darbas su mokyklos bendruomene;
* darbas su socialiniais partneriais;
* tyrimų organizavimas;
* socialinių įgūdžių formavimas.
 
psichologinė pagalba:
* individualus pokalbis;
* tyrimų organizavimas;
* atvejo analizė;
* elgesio korekcija.
 
informacinė pagalba:
* informacijos kaupimas;
* informavimas, konsultavimas;
* prognozavimas;
* sklaida;
* mokinių konsultavimas gyvenimo karjeros klausimais.