Dokumentų keitimas ir išdavimas

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

1.

TR pažymėjimo keitimas

12,00

2.

TR pažymėjimo dublikato išdavimas

15,00

3.

Archyvinė pažyma

2,00

4.

Pažyma

0,30

5.

Dokumentų (mokytis) priėmimas

2,00

6.

Mokinio pažymėjimo dublikato išdavimas

2,00