Mokymo kursai

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

1.

Suvirintojų kursai

188,00

2.

Ūkininkavimo pradmenų

232,00

3.

TR2 eksternas (PRC mokiniams)

32,00

4.

Ūkininkavimo pradmenų egzaminas eksternu

90,00

5.

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis atestacijos egzaminas eksternu (prie tęstinio mokymo grupės)

18,00

6.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas savišvietos būdu

80,00