Patalpų nuoma

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

1.

Valgyklos salės ir sporto salės nuoma (1 diena)

50,00

2.

Bendrabutis ne mokiniams 1 diena

6,00

3.

Bendrabutis mokiniams 1 mėn.

10,00

4.

Bendrabutyje, gyvenančių mokinių mokestis už elektros prietaisą 1 mėn.

1,00