Stojančiųjų registracija, prašymų priimti mokytis į Marijampolės profesinio rengimo centrą teikimas, konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt  informacinėje sistemoje.

2017 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI:

Veiksmai

Data

Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2017 m. birželio 1 d. – 2017 m. rugpjūčio 18 d.

Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas

iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.

Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2017 m. rugpjūčio 25 d. – 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2017 m. rugpjūčio 31 d. – 2017 m. rugsėjo 6 d.

Papildomo priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas

iki 2017 m. rugsėjo 11 d.

Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2017 m. rugsėjo 12 d. – 2017 m. rugsėjo 15 d.

 

Apie priėmimo tvarką išsamiau:

 • Pagrindinis priėmimas vyksta nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. 17 val.
 • Stojantysis gali pasirinkti 5 mokymo programas, per papildomą priėmimą – 3 programas. Visi pasirinkimai lygiaverčiai. Jei asmuo pateks į visas programas, jis turės išsirinkti pats, kuriame Centro skyriuje mokysis.
 • Pagrindinio priėmimo rezultatai bus paskelbti rugpjūčio 24 d.
 • Sutartys su būsimais mokiniais bus pasirašomos rugpjūčio 25–30 d.  Marijampolės profesinio rengimo centro skyriuose: Kauno g. 117, Marijampolė;  S. Nėries g.  40, Vilkaviškis; Bublelių k., Nopaičio g. 5.
 • Kiek liko laisvų vietų rugpjūčio 31 d. bus paskelbta LAMA BPO svetainėje. Papildomas priėmimas vyks rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 6 d. 17 val.
 • Papildomo priėmimo sutartys su būsimais mokiniais bus pasirašomos rugsėjo 12–15 d.
 • Už prašymų registraciją mokėti nereikės.
 • Reikalingus dokumentus (žr. žemiau) reikės pristatyti atvykus pasirašyti sutarties į pasirinktą Marijampolės profesinio rengimo centro skyrių.
 • Jeigu kyla sunkumų registruojant prašymą internetu, galima atvykti į Marijampolės profesinio rengimo centro skyrius: Kauno g. 117, Marijampolė;  S. Nėries g.  40, Vilkaviškis; Bublelių k., Nopaičio g. 5. Juose rasite konsultantą, kuris padės tai padaryti (konsultuosime: pirmadienį-ketvirtadienį – 9-16 val., penktadienį – 9-14 val.).
 

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 1. brandos atestatą arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalus);
 2. sveikatos pažymą 086/a forma, išskyrus stojančiuosius mokytis pagal pagrindinio ugdymo II dalies programą;
 3. vaiko sveikatos pažymėjimą 027-1/a forma – stojantieji iki 18 m. amžiaus;
 4. pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą;
 5. dvi fotonuotraukas (3x4 cm);
 6. įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
 7. užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 8. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (nuo 18 metų), pateikia tai liudijančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją.
 9. asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pateikia mokyklos, kurioje mokėsi, Vaiko gerovės komisijos rekomendaciją, pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

Marijampolės profesinio rengimo centro mokymo programos 2017-2018 m. m. rasite čia..

 

MOKYMO PROGRAMŲ APRAŠAI

 

Marijampolės profesinio rengimo centro stojančiųjų priėmimo tvarkos aprašas

Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo įstaigas, tvarkos aprašas

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas