Modernus sektorinis mokymo centras įkurtas įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Žemės ūkio technologijų ir melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų sektorinių praktinio mokymo centrų sukūrimas bei praktinio mokymo plėtra Marijampolės profesinio rengimo centre".


Naujas sektorinis praktinio mokymo centras suteikia galimybę plėtoti infrastruktūrą, gerina praktinio mokymo paslaugų prieinamumą ir kokybę bei įgalina plėsti ir stiprinti socialinės partnerystės ryšius tarp kitų šalies profesinių mokyklų, darbdavių ir šakinių asociacijų. Praktinius įgūdžius tobulinti gali regiono profesinių mokyklų mokiniai bei Marijampolės kolegijos studentai.

Pagrindinė Centro kryptis – žemės ūkio technologijų, kelių statybos bei remonto, transporto sektorių darbuotojų praktinis rengimas. Mokymo įstaiga taip pat bendradarbiauja su Melioracijos įmonių asociacija, todėl sektoriniame centre mokytis ir persikvalifikuoti gali melioracijos darbų specialistai. Praktinio mokymo centras tenkina aiškiai apibrėžtų ūkio sektorių profesinio mokymo poreikius, todėl šie specialistai yra vertingi ir Marijampolės regiono, ir visos Lietuvos darbo rinkai.