DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 1. Vidas Juozas Šalaševičius,  Marijampolės profesinio rengimo centro  direktorius;
 2. Irena Mikalavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 3. Romualdas Vadluga, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai;
 4. Romualdas Buckūnas, praktinio mokymo vadovas;
 5. Gražvydas Juodišius,  Statybos ir mechanikos skyriaus  vedėjas;
 6. Asta Kulvinskienė, Gimnazijos skyriaus vedėja;
 7. Gražvydas Šliauteris,  Vilkaviškio   skyriaus  vedėjas;
 8. Marija Jurgilienė, Kudirkos Naumiesčio skyriaus vedėja;
 9. Rimantas Balkauskas,  Pataisos namų skyriaus vedėjas;
 10. Birutė Dukštienė, vyriausioji buhalterė;
 11. Raimonda Tačilauskienė, vidaus auditorė;
 12. Vilija Derliūnienė, personalo vedėja;
 13. Lilija Zableckienė, projektų vadovė;
 14. Kristina Mickevičienė, Paslaugų skyriaus socialinė pedagogė;
 15. Edita Rakauskienė, Statybos ir mechanikos skyriaus socialinė pedagogė;
 16. Rima Klasavičienė, psichologė;
 17. Danguolė Stankevičienė, Kudirkos Naumiesčio skyriaus vyresnioji socialinė pedagogė;
 18. Valė Trečiokienė, Vilkaviškio skyriaus socialinė pedagogė;
 19. Zenonas Patamsa, administratorius;
 20. Nijolė Kantautienė, Kudirkos Naumiesčio skyriaus administratorė;
 21. Virginija Gucaitienė, Marijampolės skyrių bendrabučio vyresnioji auklėtoja;
 22. Onutė Milkaitienė, Marijampolės skyrių bendrabučio  vyresnioji auklėtoja;
 23. Romutė Kundrotienė, Kudirkos Naumiesčio skyriaus neformaliojo švietimo organizatorė;  
 24. Regina Perednytė, Vilkaviškio skyriaus sektoriaus vadovė;
 25. Marija Raškauskienė, bibliotekos vedėja;
 26. Jolanta Urbaitienė, Vilkaviškio skyriaus bibliotekininkė;
 27. Genovaitė Macnorienė, Kudirkos Naumiesčio skyriaus bibliotekininkė;
 28. Virginija Žukauskienė, Informacijos centro sektoriaus vadovė;
 29. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, deleguoti savivaldybių administracijos.