GIMNAZIJOS SKYRIUS

Gimnazijos skyriaus vedėja Asta Kulvinskienė

 Kauno 119 g.,  LT - 68223, Marijampolė
 Tel. ( 8 343) 68640, mob. 8 616 78891
 El. paštas asta.kulvinskiene@mprc.lt

 
2016 – 2017 m. m. vidurinio ugdymo programos mokosi 327 mokiniai.
I kurse (III gimnazijos klasė) – 174 mokiniai.
II kurse (IV gimnazijos klasė) - 153 abiturientai.
Pagrindinio ugdymo programą mokosi (II gimnazijos klasė) - 26 mokinių.
 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
 
Bendrojo ugdymo mokytojai
 1. Ilona Ambrazevičienė, etikos vyresnioji mokytoja;
 2. Jolanta Barauskaitė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja;
 3. Raimondas Cvilikas, informacinių technologijų mokytojas;
 4. Ona Dereškevičienė, matematikos vyresnioji mokytoja;
 5. Sigita Dzimijonienė, biologijos vyresnioji mokytoja;
 6. Sigitas Gecevičius, kūno kultūros mokytojas metodininkas;
 7. Laimutė Guogienė, geografijos mokytoja metodininkė;
 8. Algimantas Kanapickas, kūno kultūros vyresnysis mokytojas;
 9. Daiva Kasakaitienė, muzikos vyresnioji mokytoja;
 10. Jūratė Kazlauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja;
 11. Nijolė Kvietkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 12. Irena Mikalavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 13. Lijana Mykolaitienė, chemijos mokytoja;
 14. Jurgita Schroeder, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 15. Edita Sėdaitienė, istorijos mokytoja metodininkė;
 16. Virginija Sveikatienė, fizikos mokytoja metodininkė;
 17. Rūta Tamašauskienė, katalikų tikybos vyresnioji mokytoja;
 18. Vida Undzėnienė, informacijos technologijų mokytoja metodininkė;
 19. Ričardas Vainas, dailės vyresnysis mokytojas;
 20. Jolita Vičkačkienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 21. Jolanta Žaliauskaitė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
 22. Rita Žindžiūtė, anglų kalbos mokytoja.
 
Neformalusis švietimas
 
stalo tenisas
futbolas
krepšinis
bendro kūno kultūros parengimas
popchoras „Jaunystė“
renginių organizatoriai
skaitovai
Centro foto studija
 
Netradicinės pamokos
 
Intergruotos pamokos:
Tikybos ir biologijos pamoka „Gyvybės atsiradimas žemėje“.
Istorijos ir lietuvių kalbos pamoka "Už laisvę, tėvynę ir tave", skirta sausio 13-ajai.
Lietuvių kalbos ir literatūros ir etikos pamoka „Teisybė, dora ir laisvė sudaro didžiųjų vertybių trejybę".
Anglų kalbos-istorijos pamoka "Reformacijos judėjimui - 500 metų".
Anglų kalbos ir matematikos pamoka "Simetrija tiesės atžvilgiu".
 
Pamokos kitose erdvėse:
Biologijos pamoka Kauno technikos universiteto renginyje "Tyrėjų naktis".
Lietuvių kalbos ir literatūros - istorijos pamoka „Istorinė ir literatūrinė Suvalkija" S. Nėries, V. Kudirkos, J. Basanavičiaus gimtinėse.
Lietuvių kalbos ir literatūros - istorijos pamoka "Už tėvynę Lietuvą" Marijampolės tauro apygardos partizanų ir tremties muziejuje.
Tikybos ir etikos pamoka vargdienių seserų vienuolyne, skirta Velykų slėpinio įprasminimui.
Fizikos pamokos Molėtų etnografinėje sodyboje, observatorijoje ir etnokosmologijos muziejuje.
Edukacinė istorijos - lietuvių kalbos ir literatūros veikla Valstybės pažinimo centre Vilniuje.
 
Renginiai - popietės:
Rugsėjo 1 – osios šventė
Gamtos ir tiksliųjų mokslų geriausio mokinio konkursas "Metų vienuoliktokas"
Valstybinių švenčių paminėjimas
Tarptautinis dainų festivalis „Saulės šypsena“
Paskutinio skambučio šventė
Tradicinė advento popietė „Sušildykim širdis Kalėdų gerumu“
Užgavėnių šventė
 
Projektai:
"Versk lapą", skirtas bibliotekų metams paminėti.
"Sušildykim širdis Kalėdų gerumu", skirtas Advento laikotarpio įprasminimui.
"Ant senamiesčio grindinio", skirtas J. Vaičiūnaitės 80-mečiui.
 
Akcijos:
Konstitucijos dienai paminėti.
Atmintis gyva, nes liudija.
Neužmiršk.
Gerumo nebūna per daug.
DAROM.
Gedulo ir vilties dienai paminėti.
 
Klubai:
Skaitytojų klubas