KUDIRKOS NAUMIESČIO SKYRIUS

Skyriaus  vedėja Marija Jurgilienė
Būblelių km., K. Naumiesčio seniūnija,
LT – 71312 Šakių raj.
Tel./ faks. (8 345) 48424, mob. 8 616 79921
El.paštas
knaumiestis@mprc.lt 

 

2016 - 2017 m. m. skyriuje mokosi 236 mokiniai.
9N (I gimnazijos klasė) -  11 mokinių.
ŠR16N (II gimnazijos klasė, technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa) - 33 mokiniai.
I kurse -  75 mokini
ai.
II kurse -  70 mokinių.
III kurse mokosi - 47 mokiniai
.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Bendrojo ugdymo  mokytojai
 1. Meilutė Andriukaitienė, vyresnioji mokytoja;
 2. Nerija Jankauskaitė, mokytoja;
 3. Irena Jurgilienė, vyresnioji mokytoja; 
 4. Edita Kaminckienė, vyresnioji mokytoja;     
 5. Evelina Karpavičienė, mokytoja metodininkė;
 6. Živilė Kažemėkaitienė, vyresnioji mokytoja;
 7. Irena Kriukienė, vyresnioji mokytoja;
 8. Gediminas Ruočkus, vyresnysis mokytojas       
 9. Vytautas Smirnovas, vyresnysis mokytojas;
 10. Albinas Šlakaitis, mokytojas;
 11. Aldona Vizbarienė, vyresnioji mokytoja;
 12. Romualdas Vitkovskis, mokytojas.

 

Profesijos  mokytojai:
 1. Saulius Bacevičius, vyresnysis profesijos mokytojas;             
 2. Edvardas Belevičius, vyresnysis profesijos mokytojas;
 3. Rasa Blekaitienė, vyresnioji profesijos mokytoja;
 4. Algimantas Blažanauskas, vairavimo instruktorius;                                     
 5. Romualda Jakaitienė, vyresnioji profesijos mokytoja;
 6. Arūnas Jonikaitis,  profesijos mokytojas;
 7. Valius Kučiauskas, profesijos mokytojas; 
 8. Zenonas Kriukas, vyresnysis profesijos mokytojas;
 9. Romutė Kundrotienė,  neformaliojo švietimo organizatorė;                            
 10. Rita Merčaitienė, vyresnioji profesijos mokytoja;                 
 11. Alma Rastupkevičienė, vyresnioji profesijos mokytoja;
 12. Marija Jurgilienė, vyresnioji profesijos mokytoja;
 13. Danguolė Stankevičienė, profesijos mokytoja;
 14. Joana Štrimaitienė, vyresnioji profesijos mokytoja;              
 15. Juozas Tarnauskas, profesijos mokytojas;
 16. Vytautas Venys, profesijos mokytojas, instruktorius;             
 17. Vitas Jakaitis, vyresnysis profesijos mokytojas;
 18. Benita Petrauskienė, profesijos mokytoja;
 19. Rūta Blažauskienė, profesijos mokytoja;
 20. Vidmantas Jurgilas, profesijos mokytojas;
 21. Palmira Plaušinaitienė, profesijos mokytoja;
 22. Bendikta Rutkauskienė, profesijos mokytoja;
 23. Romualdas Vadluga, profesijos mokytojas metodininkas.

 

Neformalusis švietimas

Meno paslaptys
Floristika
Estradinis ansamblis
Fizinio pasirengimo
Keramikos dirbinių

Tradiciniai renginiai

Rugsėjo 1-iosios šventė
Mokytojo diena
Mokinių profesinio meistriškumo konkursai
Užgavenių šventė
Advento vakaras
Velykinio margučio konkursas
Diplomų įteikimo šventė
Atvirų durų savaitė „Profesijos diena“
AIDS dienos paminėjimas

 
Popietės - renginiai
 
Valstybinių švenčių paminėjimas
Gerumo akcija
 
Projektai
 
Bendruomenės sveikatinimo projektas
Jaunimo iniciatyvų skatinimas "Sparnai"