PASLAUGŲ SKYRIUSKauno g. 119, LT – 68223Marijampolė
Tel. (8 343) 68640, mob.8 616 98577

NAUJA

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams - 3 metų trukmės profesinio mokymo programos:

floristo;
siuvinių gamintojo;
virėjo.

 
2016-2017 m. m. skyriuje mokosi 400 mokinių.
I kurse - 155 mokiniai.
II kurse -125 mokiniai.
III kurse -120 mokinių.
 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS
 
Paslaugų skyriaus profesijos dalykų mokytojai
 1. Giedrė Abraitienė, floristikos vyresnioji profesijos mokytoja;
 2. Janina Busilienė, darbuotojų saugos ir sveikatos vyresnioji profesijos mokytoja;
 3. Laima Bartaškevičienė, statybos darbų, specialiosios braižybos, darbų saugos vyresnioji profesijos mokytoja;
 4. Raimondas Cvilikas, informacinių technologijų vyresnysis profesijos mokytojas;
 5. Raimonda Čelkienė, maisto ruošimo ir lankytojų aptarnavimo profesijos mokytoja metodininkė;
 6. Ona Daugnorienė, etikos vyresnioji mokytoja;
 7. Eglė Kalinauskienė, maisto ruošimo ir lankytojų aptarnavimo vyresnioji profesijos mokytoja;
 8. Daiva Kasakaitienė, profesijos mokytoja;
 9. Rima Klasavičienė, psichologijos mokytoja metodininkė;
 10. Vytis Kirna, medžio apdirbimo profesijos mokytojas;
 11. Anicetas Knabikas, statybos darbų profesijos mokytojas;
 12. Grita Kolodzeiskienė, dokumentų valdymo ir sekretoriaus darbo organizavimo profesijos mokytoja;
 13. Elvyra Marytė Lakickienė, ekonomikos ir verslo pagrindų, vadybos mokytoja metodininkė;
 14. Eleonora Marijona Lisauskienė, lankytojų aptarnavimo ir kulinarijos vyresnioji profesijos mokytoja; 
 15. Lina Lelešienė, floristikos profesijos mokytoja;
 16. Vaida Lukšienė, kirpimo ir plaukų priežiūros technologijos vyresnioji profesijos mokytoja;
 17. Elina Mikalavičienė, prekybos vyresnioji profesijos mokytoja;
 18. Audronė Mockienė, statybos darbų vyresnioji mokytoja;
 19. Valdas Naujalis, medžio apdirbimo vyresnysis profesijos mokytojas;
 20. Rita Orlovienė, prekių mokslo ir prekybos organizavimo vyresnioji profesijos mokytoja;
 21. Aldona Piečiukaitytė, prekybos vyresnioji profesijos mokytoja; 
 22. Virgina Stankevičienė, maisto ruošimo profesijos mokytoja;
 23. Virginija Stankevičienė, kulinarijos vyresnioji profesijos mokytoja;
 24. Jūratė Šaduikienė, maitinimo ir prekybos įmonių įrengimų profesijos mokytoja;
 25. Vida Undzėnienė, kompiuterijos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
 26. Audronė Vaitkevičienė, statybos darbų vyresnioji profesijos mokytoja;
 27. Judita Valasevičienė, sanitarijos, higienos ir mikrobiologijos vyresnioji profesijos mokytoja;
 28. Ramunė Žilinskienė, kirpimo ir plaukų priežiūros technologijos profesijos mokytoja.
 
Neformalusis švietimas
 
Verslo klubas „VEIK“
Stalių darbai
 
Tradiciniai renginiai
 
Rugsėjo 1-osios šventė
Mokinių profesinio meistriškumo konkursai
Paroda „Saldi pasaka“
Užgavėnių šventė
Velykinio margučio konkursas
Profesinio mokymo diplomų įteikimo šventė
Dalyvavimas Marijampolės „Miesto dienose“