Finansinių ataskaitų rinkiniai

 

2015 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. rugsėjo 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. metinio finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017 m. kovo 31 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. birželio 30 d. tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys