PIRKIMŲ PLANAS

2016 METAI

Marijampolės profesinio rengimo centro numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas 2016 metams