VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

Marijampolės profesinio rengimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės