Metodinės veiklos tikslas - siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

 

Uždaviniai

Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;

Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją.

 

Metodinės grupės
 
Gimnazijos skyrius    - bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė;

Paslaugų skyrius      -  profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė;

Statybos ir mechanikos skyrius   - profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė;

Kudirkos Naumiesčio skyrius  - bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė; profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė;

Vilkaviškio skyrius - bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinė grupė; profesijos dalykų mokytojų metodinė grupė.

 

Metodinės tarybos nuostatai

Metodinės tarybos veiklos priemonių planas 2016-2017 m. m.

Metodinės tarybos bendradarbiavimo inicijavimo veiklos priemonių planas 2016-2017 m. m.