Mokinių taryba

Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau tekste - Centras) mokinių taryba yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Centro mokinius.
 
Tikslai

Vienyti Centro mokinius bendrai veiklai, sprendžiant veiklos klausimus;
Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;
Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.
Mokinių tarybai vadovauja prezidentas.

 
Mokinių taryba sudaryta iš skyrių mokinių tarybų

Paslaugų, Statybos ir mechanikos skyrių vienos bendros skyriaus mokinių tarybos;
Vilkaviškio skyriaus mokinių tarybos;
Kudirkos Naumiesčio skyriaus mokinių tarybos.
 
Organizacinė veikla

Mokinių tarybos posėdžiai;
Mokinių tarybos konferencijos;
Mokinių tarybos veiklos viešinimas;
Susitikimai su kitų profesinių mokyklų savivaldos nariais.

 

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių tarybos struktūra

Mokinių tarybos Veiklos programa 2016-2017 m. m.

2016-2017 m. m. Mokinių tarybos narių sąrašas