• Pardavėjas – konsultantas

Programos paskirtis. Pardavėjo konsultanto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam pardavėjui konsultantui parengti, kuris gebėtų savarankiškai paruošti darbo vietą ir įrangą darbui, priimti prekes, paruošti pardavimui, jas sandėliuoti, aptarnauti pirkėjus bei vykdyti materialinių vertybių apskaitymą.
Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti didmeninės ar mažmeninės prekybos įmonėse, prekiaujančiose maisto ir ne maisto prekėmis, variklinėmis transporto priemonėmis, motociklais, atsarginėmis dalimis, pagalbiniais reikmenimis tradiciniu būdu ar internetu, atsiskaitant iš karto ar taikant išperkamosios nuomos metodą.
Dirbama prekybos salėje, prekių priėmimo ir išdavimo vietoje, sandėlyje, lauko prekybos vietoje. Veikla atliekama savarankiškai, prisiimant atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę.
Darbo priemonės: svėrimo ir matavimo įrenginiai, smulkinimo ir pjaustymo įrenginiai, fasavimo, pakavimo, vakuumavimo, ženklinimo, šaldymo, šildymo ir šiluminio maisto paruošimo įrenginiai, kėlimo ir transportavimo įrenginiai, elektroniniai kasos aparatai, kompiuterinės informacinės sistemos.
Galimas darbas pagal slenkantį grafiką, darbas tiesiogiai susijęs su fiziniu krūviu. Galima konfliktinių situacijų su klientais rizika.
Pardavėjas konsultantas savo veikloje privalo vadovautis prekybą reglamentuojančiais teisės aktais, laikytis bendrųjų ir specifinių pardavėjo konsultanto darbo vietos saugos ir sveikatos reikalavimų.
Mokymo programą rasite čia