• Transporto priemonių remonto technikas

Programos paskirtis. Transporto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai organizuoti transporto priemonių techninę priežiūrą, transporto priemonių remontą, transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnostikos procesus.
Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs transporto priemonių remonto techniko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.
Transporto priemonių remonto techniko darbo priemonės: elektriniai, elektroniniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, skirti automobilių agregatų, sistemų bei junginių techninės būklės diagnozavimui, techninei priežiūrai, ardymui, remontui, surinkimui, reguliavimams ir bandymams atlikti, darbų saugos priemonės, ryšio priemonės, transportas, duomenų bazės. Dirbama transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis.
Transporto priemonių remonto technikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, darbus reglamentuojančiais dokumentais.
mokymo programą rasite čia