Tarptautinė Tolerancijos diena Marijampolės profesinio rengimo centre

Šiais metais minime dvidešimt metų, kaip Lietuvoje pradėta minėti Tarptautinė Tolerancijos diena.

2023 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos žibintas. Rudenį yra mažiau šviesos, kurios reikia bet kuriai gyvai būtybei. Šviesa asocijuojasi su gėriu, pozityvumu. Pasaulyje vykstant kariniams konfliktams, svarbi tampa mintis, jog šviesa turi nugalėti tamsą. Todėl šių metų simbolis – Tolerancijos žibintas skirtas nešti toleranciją, gėrį, pakantumą, kuris turi įveikti blogį.

Marijampolės profesinio rengimo centro, Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio skyrių bendruomenė jau daug metų mini šią dieną, į kūrybinių minčių generavimą įsijungia visi. Mokiniai pamokų metu su mokytojais diskutuoja ir analizuoja žodžio Tolerancija prasmę ir reikšmę; vyksta aptarimas – ar gyvename Tolerantiškoje visuomenėje, ar savo mieste / gyvenamojoje vietovėje matome, pastebime tolerancijos / netolerancijos pavyzdžius, situacijas; per istorijos ir pilietiškumo pamokas mokytojai su mokiniais bando surasti XX a. istorijos pavyzdžius (Lietuvos istorijos ir pasaulio istorijos), susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei. Paanalizuoti, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam bei kitokiam; bendruomeninių pokalbių ir valandėlių metu aptariami dabarties įvykiai, vystantys karai, konfliktai, kurie kyla iš netolerancijos kitai tautai, valstybei, kitokiai valstybės egzistavimo ir vertybių suvokimo idėjai.

O geros mintys ir dėjos nugula nuostabiuose mokinių darbuose – Tolerancijos žibintuose. Džiaugiamės, jog ši, jau tradicine švente tapusi, iniciatyva gyvuoja Marijampolės PRC daug metų, geri darbai ir idėjos juk taip suvienija!

Švietimo pagalbos specialistai

Galerija