2023 m. sausio 29 d. 9.00 val. oraganizuojamas traktorininkų savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo egzaminas, įgyti TR1, TR2, SZ ir SM kategorijas.

Daugiau informacijos tel.: +37061678829 arba
el.paštų: simona.daugelaite@mprc.lt