Kudirkos Naumiesčio skyrius

Apie Kudirkos Naumiesčio skyrių
BENDRASIS UGDYMAS IR PROFESINIS MOKYMAS
Asmenys, baigę 8 arba 9 klases, priimami į I-ąją arba II-ąją gimnazijos klases ir besimokydami įgyja pagrindinį išsilavinimą. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai  gali toliau gali rinktis profesinio ugdymo programą mūsų  skyriuje  bei įgyti vidurinį išsilavinimą.
Pirminio profesinio mokymo programos pradedamos mokyti nuo III (11 kl.) gimnazijos klasės. Dvejus metus mokiniai gimnazijoje  mokosi tiek bendrųjų tiek profesinių dalykų. Po dviejų metų, išlaikius brandos egzaminus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir gaunamas brandos atestatas. Trečiaisiais metais mokomasi tik profesinių dalykų, pagal pasirinktą profesinio mokymo programą.  Pabaigusieji šią programą įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.
Asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, gali stoti mokytis į  tęstinio profesinio mokymo programas.

Marijampolės profesinio rengimo centras - Tavo karjeros pradžia!

Skyriaus profesijos

Apdailininkas

Padavėjas ir barmenas

Šaltkalvis

Individualios priežiūros darbuotojas

Slaugytojo padėjėjas

Stalius

Pardavėjas - konsultantas

Žemės ūkio darbuotojas