Statybos ir mechanikos skyrius

Profesinis mokymas

Pirminio profesinio mokymo programos pradedamos mokyti nuo III (11 kl.) gimnazijos klasės. Dvejus metus mokiniai gimnazijoje  mokosi tiek bendrųjų tiek profesinių dalykų. Po dviejų metų, išlaikius brandos egzaminus, įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir gaunamas brandos atestatas. Trečiaisiais metais mokomasi tik profesinių dalykų, pagal pasirinktą profesinio mokymo programą.  Pabaigusieji šią programą įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.

Skyriaus kontaktai

Kauno g. 117, Marijampolė

Vida Undzėnienė

  • Statybos ir mechanikos  skyriaus vedėja
  • (8 645) 70 161
  • vida.undzeniene@mprc.lt
Mokytojų kontaktai
Švietimo pagalbos kontaktai
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas
Profesijų skaičius
Mokinių skaičius