Statybos ir mechanikos skyrius

Apie Statybos ir mechanikos skyrių

Statybos ir mechanikos skyriuje vykdomos aktualios pirminio bei tęstinio  profesinio mokymo programos, kurias baigę jaunuoliai gali ne tik dirbti mėgstamą darbą ar tęsti profesines studijas, bet ir pradėti savo verslą.

Skyriuje vykdomos pirminio profesinio mokymo programos, skirtos ne jaunesniems kaip 14 metų amžiaus asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją. Mokiniams sudarytos galimybės kartu su profesine kvalifikacija įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Skyriaus absolventai, įgiję brandos atestatą, gali stoti į aukštąsias mokyklas. Stojantiems į tos pačios švietimo srities aukštojo mokslo studijų programas suteikiami papildomi balai.

Skyriuje sudaryta galimybė mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (8 klases), mokytis pagal profesinio mokymo programą ir kartu nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą, – ir įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio kvalifikaciją.

Skyriuje vykdomos ir tęstinio profesinio mokymo programos, skirtos asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti.

Skyriuje besimokantys mokiniai praktinius įgūdžius tobulina specializuotose praktinio mokymo bazėse. Besimokantieji, naudodamiesi naujausia įranga, įgyja praktinius gebėjimus ir profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Europos Sąjungos lygį. Profesinį meistriškumą jiems perduoda savo srities profesionalai – profesijos mokytojai praktikai. Moderniose praktinio mokymo bazėse vyksta ne tik formalus ir neformalus mokymas, bet ir įvairūs seminarai, mokymai, konkursai.

Statybos ir mechanikos skyriaus mokiniai turi galimybę išvykti į  įvairius tarptautinius projektus (Vokietija, Prancūzija, Latvija, Ispanija, Italija ir kt.) gilinti profesinių, komunikacinių, kalbinių gebėjimų.

Laukiame jūsų Marijampolės profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriuje

Marijampolės profesinio rengimo centras - Tavo karjeros pradžia!

Skyriaus kontaktai

Asta Kabelkaitė - Lukoševičė

Statybos ir mechanikos skyriaus vedėja

Angelė Ragelienė

Statybos ir mechanikos skyriaus
mokymo dalies administratorė

Skyriaus profesijos

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas

Aplinkotvarkininkas

Transporto priemonių remonto technikas

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjas

Automatinių sistemų mechatronikas

Melioratorius

Transporto priemonių elektronikas

Kelininkas

Transporto priemonių remontininkas

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas

Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojas

Metalo apdirbimo staklių operatorius

Sandėlio operatorius