Pameistrystė

Pradėkite dabar:

Mokiniams
Daugiau

Darbdaviams
Daugiau

Daugiau

Ar žinote, kas gali inicijuoti pameistrystę? Kaip vyksta profesinis mokymas pameistrystės būdu? Kaip darbdavys ir profesinio mokymo įstaiga bendradarbiauja užtikrindami profesinio mokymo kokybę ir kokias pagrindines teises ir pareigas turi profesinio mokymo įstaigos, darbdaviai ir pameistriai? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus rasite vaizdo klipuose:

VIDEO ĮRAŠAI:

/*54745756836*/