Vilkaviškio skyrius

PROFESINIS MOKYMAS

Baigę 10 klasių mokiniai priimami į trijų mokslo metų trukmės pirminio profesinio mokymo modulines programas kartu su viduriniu išsilavinimu (III gimnazijos klasė). Mokiniai I ir II kurse mokosi bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalykų. Baigus bendrojo ugdymo mokymo kursą ir išlaikius brandos egzaminus išduodamas brandos atestatas. III kurse mokomasi tik profesinių dalykų pagal pasirinktą profesinio mokymo programą. Baigus mokymo programą ir atlikus praktiką pas darbdavį vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas – išduodamas profesinio mokymo diplomas, suteikiantis baigtos mokymo programos kvalifikaciją.

  Skyriaus kontaktai

   S. Nėries g. 40, LT – 70170 Vilkaviškis

Gražvydas Šliauteris

  • Vilkaviškio skyriaus vedėjas

  • (8 342) 20 883
  • vilkaviskis@mprc.lt
Mokytojų kontaktai
Švietimo pagalbos kontaktai
Asmens įgytų kompetencijų vertinimo grafikas
Profesijų skaičius
Mokinių skaičius