Apie mus

Marijampolės profesinio rengimo centras

Marijampolės profesinio rengimo centras (toliau tekste  – Centras) įsteigtas 2000 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 472 „Dėl profesinių mokyklų tinklo optimizavimo“. Centro steigimą rėmė Europos mokymo fondas (European Training Foundation) ir Suomijos nacionalinė švietimo valdyba. ES patirtį perdavė, Centro steigimo projektą (2000 m. spalio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn.) vykdė Lahti regiono švietimo konsorciumas (Lahti Region Educational Consortium), Profesinio mokymo reformos programos koordinavimo centras, Švietimo ir mokslo ministerija.

Į Centrą buvo sujungtos tuometinės Marijampolės politechnikos mokykla, Marijampolės statybininkų mokykla, Marijampolės žemės ūkio mokykla, Vilkaviškio ir Kudirkos Naumiesčio žemės ūkio mokyklos, Marijampolės griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos mokymo skyrius bei jo filialas Kybartuose. Šių mokyklų bazėje buvo įkurti Paslaugų, Statybos ir mechanikos, Vilkaviškio, Kudirkos Naumiesčio ir Pataisos namų skyriai.

Įstaigą sudaro šeši skyriai (Paslaugų, Gimnazijos, Statybos ir mechanikos, Vilkaviškio, Kudirkos Naumiesčio ir Pataisos namų), du sektoriniai praktinio mokymo centrai (Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų ir Žemės ūkio technologijų) ir du bendrabučiai.

  • Įstaigos pagrindinė veiklos sritis — Švietimas.
  • Įstaigos pagrindinė Švietimo veikla — profesinis mokymas.
  • Mokymas vykdomas pagal formaliojo pirminio ir tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Centras bendradarbiauja ir vykdo bendrus projektus su ES šalimis. Nuo 2005 m. Marijampolės profesinio rengimo centras priklauso Europos Sąjungos šalių profesinio rengimo įstaigas vienijančiai organizacijai EfVET (www.efevet.org).

Marijampolės profesinio rengimo centre 2023-2024 m. m. mokosi 2146 mokinių.

Vizija

 Lyderiaujanti šalies profesinio mokymo įstaiga, savo veiklą grindžianti pozityviais pokyčiais, orientuotais į socialiai atsakingo, aukštos kvalifikacijos darbuotojo rengimą

Misija

 Teikti inovatyvų ir  kokybišką mokymą,  rengiant kvalifikuotus  darbuotojus, sėkmingai įsitvirtinančius sparčiai kintančioje darbo rinkoje

Vertybės

•  Bendradarbiavimas
• Tolerancija
• Kūrybiškumas
• Nuolatinis tobulėjimas

profesijos
skyriai
mokinių skaičius
metai patirties

/*54745756836*/