Viešosios konsultacijos

Kviečiame dalyvauti viešojoje konsultacijoje ir pareikšti nuomonę planuojant Marijampolės profesinio rengimo centro 2024 metų valstybės finansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiaus paskirstymą tarp švietimo posričių.