Gimnazijos skyrius

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA

Kas gali mokytis pagrindinio ugdymo programoje?

Asmenys, baigę 8 arba 9 klases, priimami į I-ąją arba II-ąją gimnazijos klases ir besimokydami įgyja pagrindinį išsilavinimą. Ugdymo programa apima bendruosius ikiprofesinius dalykus. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio ugdymo programą mūsų Centre bei įgyti vidurinį išsilavinimą.

Teisinė informacija

 
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMA

Kas gali mokytis vidurinio ugdymo programoje?

Asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą (10 kl.), mokosi III ir IV (11-12 kl.) gimnazijos klasėse. Po dviejų metų, išlaikę brandos egzaminus, mokiniai įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. Trečiaisiais metais mokomasi tik profesinių dalykų, pagal pasirinktą profesinio ugdymo programą.  Pabaigusieji šią programą įgyja profesinę kvalifikaciją ir gauna profesinio mokymo diplomą.

Teisinė informacija

NETRADICINĖS PAMOKOS

Integruotos pamokos:

 • Lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Laisvės kovos“.
 • Tikybos ir biologijos pamoka „Gyvybės atsiradimas žemėje“.
 • Istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Už laisvę, tėvynę ir tave”, skirta sausio 13-ajai dienai paminėti
 • Anglų kalbos ir matematikos pamoka, skirta π dienai paminėti.
 • Anglų kalbos ir matematikos pamoka „Simetrija tiesės atžvilgiu“.

 

PAMOKOS KITOSE ERDVĖSE
 • Edukacinė išvyka „Literatūrinė Suvalkija“.
 • Edukacinė pamoka Valstybės pažinimo centre ir išvyka į Europos parką, edukacija „Lobių paieškos“.
 • Edukacija Metelių regioniniame parke „Paukščių palydos“.
 • Pilietiškumo pamoka „Vasario 16-oji“.
 • Tikybos pamoka vargdienių seserų vienuolyne, skirta Velykų slėpinio įprasminimui.
 • Fizikos pamokos Molėtų observatorijoje ir Etnokosmologijos muziejuje.
 • Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka Vilniaus senamiestyje ir Vilniaus universiteto bibliotekoje.
 • Literatūros skaitymai Centro dendrologiniame parke.
 
RENGINIAI – POPIETĖS
 • Valstybinių švenčių paminėjimas.
 • Tarptautinis dainų festivalis „Saulės šypsena“.
 • Gamtos ir tiksliųjų mokslų geriausio mokinio konkursas „Metų vienuoliktokas“.
 • Paskutinio skambučio šventė.
 • Tradicinė Advento popietė „Sušildykim širdis Kalėdų gerumu“.
 • Geriausių Centro sportininkų rinkimai.
 • Sporto šventė.
AKCIJOS
 • Aktyvus skaitymas.
 • Konstitucijos dienai paminėti.
 • Atmintis gyva, nes liudija.
 • Neužmiršk.
 • Gerumo akcija.
KLUBAI
 • Skaitytojų klubas

Gimnazijos skyriaus NUOSTATAI

Skyriaus kontaktai

Kauno g. 117, Marijampolė

Valdimantas Kvietkauskas
 • Gimnazijos skyriaus vedėjas
 •  (8 616) 78 891
 •  valdimantas.kvietkauskas@mprc.lt
Mokytojų kontaktai
Švietimo pagalbos kontaktai
Neformalusis švietimas:

1. Funkcinė bendro fizinio ugdymo grupė.
2. Sveikos gyvensenos grupė.
3. Kovos menų ugdymo grupė.
4. Grappling imtynių grupė.

Projektai:

1. Tarptautinis anglų kalbos internetinis projektas „Letʼs Create Story“.
2. Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektas „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ (ISWEB).
3. Erasmus+ projektas ,,Skaitmeniniai kultūrinio paveldo ambasadoriai.
4. Mokyklos-Europos Parlamento ambasadorės (MEPA).