Gimnazijos skyrius

Apie Gimnazijos skyrių

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, siekiantys įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą ir profesiją:

 • Gimnazijos 9-10 (I-II) klasių mokiniai mokosi pagal bendrąją pagrindinio ugdymo programą. Mokiniai, baigę 10 klasių ir įgiję pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, gali tęsti mokymąsi Centre arba pasirinkti kitą ugdymo įstaigą;
 • Gimnazijos skyriaus 11-12 klasių (III-IV) mokiniai mokosi pagal bendrąją vidurinio ugdymo ir pasirinktą profesijos programą;
 • 12 (IV) gimnazijos klasės mokiniai, išlaikę brandos egzaminus, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. Dar vienerius metus mokosi pasirinktos specialybės dalykų, įgyja praktinių įgūdžių, išlaiko asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus, įgyja kvalifikaciją ir įteikiame diplomą;
·       Mokiniai turi galimybę dalyvauti  įvairiose tarptautinėse veiklose, išvykti į stažuotes, kuriose gilina teorines ir praktines žinias, tobulina profesines kompetencijas, profesinę užsienio kalbą;
 • Gimnazijos skyriaus mokiniai gali dalyvauti neformalaus ugdymo būreliuose: sporto, meno ir dalykiniuose;
 • Pažangiems mokiniams mokama
·       Bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 kl. mokiniai gali pasirinkti Marijampolės PRC siūlomus profesinio mokymo programų modulius.
·       Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programos modulį, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti mokamos stipendijos ir teikiama kita materialinė parama.
·       Mokinys, baigęs modulį, gauna įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos leidžia užsiimti atitinkama darbine veikla arba pasirinkti mokymąsi aukštojoje ar profesinėje mokykloje.

Suaugusiųjų mokymas

Marijampolės PRC Gimnazijos skyriuje organizuojamas suaugusiųjų mokymas(is):

 • nuo 9 iki 12 klasės pagal formalaus pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
 • mokiniai turi galimybę mokytis ir dirbti, įgyti vidurinį išsilavinimą ir gauti brandos atestatą bei tęsti studijas ir siekti aukštojo mokslo diplomo.

Taikomos lanksčios mokymosi formos:

 • ugdymo procesas vyksta klasėje;
 • užduotis galima atlikti nuotoliniu būdu per Moodle aplinką.

Priėmimo dokumentai:

 • asmens tapatybės dokumentas;
 • mokymosi pasiekimų pažyma.

Priėmimas vykdomas adresu: Kauno g. 117, A korpusas, Marijampolė.

Marijampolės profesinio rengimo centras - Tavo karjeros pradžia!

Skyriaus tradicijos

Integruotos pamokos

Pamokos kitose erdvėse

Renginiai

Konkursai

Parodos