Finansiniai dokumentai

Finansinių ataskaitų audito išvados

Kiti finansiniai dokumentai

Biudžeto suvestinės

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 m. suvestinės