Siuvėjas - operatorius

Priimame mokinius, kurie mokosi pagal individualizuotą mokymosi programą (Marijampolėje). Mokymosi trukmė  3 metai.
Priimame mokytis (Marijampolėje)
  • Po 10/12 klasių(tik profesija, programos trukmė 1 metai)
  • Turinčius pagrindinį/vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją (programos trukmė 1 metai)
Galimybė:
  • derinti darbą su mokslais
  • mokytis pameistrystės mokymo(si) forma, dirbant pagal specialybę
  • gauti stipendiją (mokantis pirmos kvalifikacijos)
  • gauti kelionės į mokymo įstaigą kompensaciją
  • gyventi bendrabutyje
Asmuo, įgijęs siuvėjo-operatoriaus kvalifikaciją, gebės, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, pasiruošti siuvimo procesams, siūti siuvinio detales.
Asmuo, įgijęs siuvėjo-operatoriaus kvalifikaciją ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, galės dirbti siuvimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Marijampolės profesinio rengimo centras - tavo karjeros pradžia!