Centro taryba (kolegiali)

1. Robertas Mačiulskas, socialinio partnerio atstovas – UAB „Inžinerinių objektų statyba“ direktorius – Tarybos pirmininkas;
2. Nijolė Daukšienė, socialinio partnerio atstovė – UAB „Mantinga Group“ personalo direktorės pavaduotoja – Tarybos pirmininko pavaduotoja;
3. Darius Giraitis, Marijampolės profesinio rengimo centro kitų darbuotojų atstovas;
4. Sigutis Jundulas, socialinio partnerio atstovas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų konsultantas, Lietuvos ūkininkų sąjungos Marijampolės skyriaus vadovas;
5. Aušra Krupavičienė, Marijampolės profesinio rengimo centro mokytojų atstovė;

6. Jurgita Mitrulevičienė, Marijampolės regiono plėtros tarybos atstovė – Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorė;
7. Linas Paknys, socialinio parnerio atstovas – UAB „TFA Logistic“ vadovas, Marijampolės vežėjų asociacijos pirmininkas;
8. Kotryna Šleinotaitė, Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių atstovė;
9. Sandra Vaitkienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Įstaigų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė.

Dokumentai:

Elektroninis_sertifikuotas_išrašas
Marijampolės PRC tarybos sudėties patvirtinimo pakeitimas
Marijampolės PRC tarybos (kolegialaus valdymo organo) darbo reglamentas
Dėl_2024 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-225 pakeitimo
ŠMSM ministro 2024 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-249. KVO ataskaitų tvirtinimas (be priedų)
Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos (kolegialus valdymo organas) 2023 metų veiklos ataskaita
Įsakymas dėl Marijampolės PRC tarybos (kolegialaus valdymo organas) sudėties patvirtinimo
Rinkimų į kolegialą tarybą protokolas PR1-2
Marijampolės PRC tarybos (kolegialus valdymo organas) 2024 metų veiklos planas
Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos (kolegialus valdymo organas) 2022 metų veiklos ataskaita
2023 m. kovo 16 d. Nr. V-342 (KVO 2022. ataskaitos)
2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 „Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimas
2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 „Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo“ pakeitimas
Marijampolės PRC tarybos (kolegialus valdymo organas) 2022 metų veiklos planas
Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos tvirtinimas
Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos reglamentas
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 ,,Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimo V-28
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 ,,Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimo V-83
Įsakymas dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 ,,Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo” pakeitimo V-1989
Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) 2020 metų veiklos ataskaita
2019 m. kovo 20 d. įsakymo nr. V-242 „Dėl Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos patvirtinimo“ pakeitimas
Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) 2021 metų veiklos ataskaita
ŠMSM ministro įsakymas dėl viešųjų įstaigų, kuriose ŠMSM įgyvendina savininko teises ir pareigas, profesinio mokymo įstaigų tarybų (kolegialaus valdymo organo) metinių veiklos ataskaitų tvirtinimo
Narių į profesinio mokymo įstaigos tarybą atrankos tvarkos aprašas

2024 m. protokolai

2023 m. protokolai

2022 m. protokolai

Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) posėdžio protokolas PR1-1

Marijampolės PRC tarybos (kolegialus valdymo organas) posėdžio protokolas PR1-2

Marijampolės PRC Tarybos (kolegialus valdymo organas) posėdžio protokolas PR1-3

2020 m. protokolai