Finansuojama Europos Sąsjungos

Darbo stebėjimo vizitas Latvijoje

2023 m. kovo mėnesio 13 – 17 dienomis metalo apdirbimo staklių operatoriaus profesijos mokytojai Mindaugas Zdanevičius, Vilkaviškio skyriaus profesijos mokytojas, ir Povilas Kairys, Statybos ir mechanikos skyriaus profesijos mokytojas, buvo išvykę į darbo stebėjimo vizitą Daugpilio mieste, Latvijoje.

Priimantieji partneriai profesinė mokykla Daugavpils Būbniecibas tehnikums. Stažuotės metu susipažinome su Latvijos švietimo sistema, mokymo įstaiga, mokymo baze. Vėliau gilinome žinias metalo apdirbimo CNC staklėmis procesuose, stebėjome robotizuotą metalų suvirinimo MIG procesą, dalyvavome ir atlikome metalų karpymo, lankstymo, pjovimo ir suvirinimo TIG procesus.

Darbai buvo atliekami technikumo laboratorijose, kuri turi labai gerą praktinę bazę. Aplankytose mokymo vietose ne tik stebėjome vedamas pamokas, bet kai kuriose dalyvavome ir patys, atlikdami įvairiausias praktines užduotis.

Vykome susipažinti ir stebėti darbą įmonėje EAST METAL. Papildomai buvome supažindinti su autoserviso įmonės veikla ir joje vykdomais technologiniais procesais.

Praplėtėme kultūrinį pažinimą, geriau susipažindami su Latvijos kultūros ištakomis ir raida, lankėmės įdomiose kultūrinėse vietose, paragavome Latvijos nacionalinių patiekalų.

Darbo stebėjimo vizito pabaigoje vyko diskusija su priimančiaisiais partneriais, kurios metu aptarėme vizito eigą, pasidalinome savo turima ir įgyta patirtimi. Po aptarimo buvo įteikti stažuotės sertifikatai.

Profesijos mokytojai Mindaugas Zdanevičius ir Povilas Kairys

,,Erasmus+“ programos profesinio mokymo mobilumo projektas

Šis kūrinys atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Galerija