ERASMUS+

 

2021 – 2022 ERASMUS+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROFESINIO MOKYMO MOBILUMO PROJEKTAS NR.2021-1-LT01-KA121-VET-000011099

Projekto trukmė: 2021-09-01 iki 2023-08-31.
Dotacijos suma: 284 256,00 EUR
Projekto koordinatorius: Marijampolės PRC
Stažuočių šalys – Prancūzija, Ispanija, Lenkija, Danija, Italija, Sicilija, Latvija, Kipras ir kt.
Stažuočių trukmė: nuo 7 dienų iki 1 mėnesio
Projekto tikslas – tobulinti mokytojų, mokinių ir personalo darbuotojų profesines kompetencijas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Projektas padės įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulinti kalbinius ir socialinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį, didinti įtrauktį, ugdyti darnaus vystymosi principus.

Projekto dalyvių įgytos kompetencijos bus pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu. Taip pat bus taikoma ECVET kreditų sistema.

 

2020 – 2022 ,,ERASMUS+“ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO MOBILUMO PROJEKTAS ,,PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ IR ABSOLVENTŲ GEBĖJIMO MOKYTIS DARBINĖJE VEIKLOJE STIPRINIMAS” NR. 2020-1-LT01-KA102-077694
Projekto trukmė: 2020-12-01 – 2022-12-31
Dotacijos suma: 363 942 EUR
Projekto koordinatorius: Lietuvos darbdavių konfederacija
Projekto partneriai: 12 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų.
Stažuočių šalys: Malta, Bulgarija, Kroatija, Rumunija, Vengrija
Stažuočių trukmė: 7 dienos – profesijos mokytojams, 3 mėnesiai – absolventams.
Projekto tikslas – stiprinti profesinio mokymo indėlį į verslo įmonių kuriamos pridėtinės vertės didinimą vadovaujantis darnaus vystymosi principais.
Stiprinti PMĮ absolventų technologines, mokymosi mokytis veikloje, verslumo, karjeros valdymo ir ekologines kompetencijas bei tobulinti jų praktinius informacinių technologijų panaudojimo įgūdžius. Sudaryti galimybę profesijos mokytojams tobulinti technologines, mokymosi mokytis veikloje ir ekologines kompetencijas.
Projekto dalyvių įgytos kompetencijos buvo pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu.

 

2020 – 2022 ,,ERASMUS+“ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO MOBILUMO PROJEKTAS ,,ATRASK SAVE EUROPOJE“ NR. 2020-1-LT01KA102-07761
Projekto trukmė: 2020-11-01-2022-10-31
Dotacijos suma: 149.952,00 eurų
Projekto koordinatorius: Marijampolės PRC
Projekto partneriai:
Accademia europea di Firenze, Italija;
New service, Italija;
BERLINK ETN GMBH, Vokietija;
Raahen Koulutuskuntayhtymä (BRAHE), Suomija;
Esprominho, Portugalija;
TEMIS EDUCATION, Tenerifė (Ispanija);
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Latvija;
Latgales Industrialais Technikums, Latvija;
S.A.F.E Projects, Olandija.
Stažuočių trukmė: 30 dienų – mokiniams; 12 dienų – profesijos mokytojams ir administracijos darbuotojams
Projekto tikslas – tobulinti mokytojų, mokinių ir personalo darbuotojų profesines kompetencijas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Projektas padėjo įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulinti kalbinius ir socialinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį.
Projekte dalyvavo 7 profesijų mokiniai: 6 virėjo, 5 padavėjo/barmeno, 3 kelininko, 9 automobilių mechaniko, 6 kirpėjo, 6 apdailininko ir 5 virėjo (specialiųjų ugdymosi poreikių) profesijų mokiniai;
5 profesijų mokytojai: 2 virėjo, 2 automobilių mechaniko, 1 floristo, 1 kirpėjo, 4 apdailininko profesijų mokytojai; 6 personalo darbuotojai gilino žinias pameistrystėje.
Projekto rezultatai – 40 mokinių ir 16 mokytojų bei darbuotojų, įgiję savo profesinėje srityje naujų žinių ir įgūdžių, pasidalinantys savo patirtimi su centro bendruomene, užsienio ir socialiniais partneriais, potencialiais darbdaviais baigiamajame tarptautiniame renginyje – konferencijoje. Virėjo specialybės mokytojai ir mokiniai praturtino vaišių stalą suomiškais ir itališkais patiekalais, kuriuos gamino atviroje parodomoje pamokoje. Vyko atvykstamasis Italijos šefo vizitas. Jis vedė mokymus ir pagilino centro bendruomenės žinias itališkų patiekalų gaminime.
Projekto dalyvių įgyti mokymosi rezultatai buvo pripažinti ir įvertinti Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu.

 

2020 – 2022 ,,ERASMUS+“ PROGRAMOS MOKYKLŲ MAINŲ PARTNERYSČIŲ (KA229) PROJEKTAS “SMART WASTE MANAGEMENT FOR SMARTER CLUSTER SCHOOLS”(,,IŠMANUS ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS IŠMANIŲ MOKYKLŲ GRUPĖJE”) NR.2020-1-R001-KA229-079971_5
Projekto trukmė: 2020 -10-01 – 2022-08-31
Projekto koordinatorius: Colegiul National ,,Liviu Rebreanu” Bistrita, Rumunija
Projekte dalyvavusios mokyklos:
Gymnasia Anoixis, Graikija
Prof. Muharrem Ergin Ortaokulu, Turkija
Primary school ,,Vladimir Nazor” Ploce, Kroatija
Scoala Gimnaziala Romuli, Rumunija
Klasterinės mokyklos:
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, Lietuva
Marijampolės Profesinio Rengimo Centras, Lietuva
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Lietuva
Projekto tikslai:
Sukurti klasterinį mokyklų bendravimą, kuris padėtų joms augti ir gerinti bendruomenės sveikatą;​Gerinti klasterinės partnerystės kompetencijas;​ Ugdyti pagrindinius gebėjimus ir savarankiško gyvenimo įgūdžius;​ Ugdyti atsakingumą ir pilietiškumą;​ Ugdyti išmanią atliekų panaudojimo strategiją (rinkimas, mažinimas, perdirbimas, rūšiavimas, perkūrimas ir įvertinimas iš naujo)​.
Rezultatas:
Sukurta mokykloje aplinka, kuri leidžia jaustis kaip namie, apsuptam meilės, rūpesčio ir pagarbos, pažadinta mokinių asmenybė ir atsakomybė, kuri yra perkelta į kiekvieno namus ir visuomenę. Kalbant apie viso gyvenimo mokymosi perspektyvą, sukurtas planas augimui, kuris sumažino žmogaus sveikatai neigiamus poveikius, atkūrė gamtos balansą ir jos grožį, įgyvendintas klasterinis darbo būdas. Žmogaus sveikata, nuolatinis vystymasis, žiedinė ekonomika, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimas yra bendras visų mokyklų, kurios atstovauja gyvybę, tikslas.
Bendros veiklos:
Klasterinės mokyklos dalyvavo bendrose projekto veiklose kartu su centrine mokykla (Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija), t.y. seminarai, dirbtuvės, iniciatyvos, eTwinning platforma, ir tiesiogiai dalyvavo mobilumo dalyje, kai projekto partneriai lankėsi Lietuvoje (2021-11-23/26).

 

2020 – 2022 ,,Erasmus+“ programos mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektas “Digital ambassadors of cultural heritage” (,,Skaitmeniniai kultūrinio paveldo ambasadoriai“) Nr.2020-1-TR01-KA229-093487_5
Projekto koordinatorius: Hasan Ali Yucel Anadolu Lisesi, Turkija
Projekto partneriai:
Marijampolės profesinio rengimo centras, Lietuva;
Bursa Anadolu Lisesi Liceul Tehnologic de Electronica si, Turkija;
Telecomunicatii „Gheorghe Marzescu“ lasi, Rumunija;
Agrupamento de Escolas de Mangualde, Portugalija;
Aizkraukles Profesionala vidusskola, Latvija.
Projekto trukmė: 2020-09-01 – 2022-08-31
Projekto tikslas – padėti mokiniams suvokti miesto, kuriame jie gyvena, turtingumą, įgyti žinių ir jautrumo gamtos ir kultūros paveldo apsaugai, ugdyti kultūrinio identiteto, protekcionizmo ir urbanistinio supratimo jausmą, skatinti atrasti, domėtis, naudotis Europos kultūros paveldu ir sustiprinti priklausymo Europos Sąjungai jausmą.
Projekto ir tarptautinių susitikimų metu buvo stiprinamas mokinių kultūrinio paveldo suvokimas, kuris šiais laikais yra labai svarbus norint jaustis vienybės dalimi. Kultūros paveldas yra lobis, pasakojantis visuomenės nariams apie jų bendrą praeitį ir stiprinantis solidarumo, tolerancijos bei vienybės jausmą. Tai užtikrina žmonių istorijoje sukauptų patirčių ir tradicijų tęstinumą ir teisingą ateities kūrimą. Projekto komanda sutelkė dėmesį į „Europos kultūros paveldo veiksmų planą“, vieną iš penkių veiklos sričių „Kultūros paveldas – stipresnei pasaulinei partnerystei: tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas. Projekto metu partneriai palygino kultūros, tradicijų ir gyvenimo būdo panašumus ir skirtumus, ieškojo vienybės Europos įvairovėje.
Šiandieninis švietimas turi būti naujoviškesnis, pritraukiantis jaunimo dėmesį, o tai neatsiejama nuo išmaniųjų technologijų, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ar V-R akinių. Projekto metu derinome skaitmeninį ir žaidybišką metodus, didinant supratimą apie kultūros paveldą, ypač tarp jaunosios kartos.
Projekto rezultatai – sukurtas skaitmeninis žemėlapis, kuris pagerins geografinių vietų paieškos ar žemėlapių skaitymo įgūdžius; Skaitmeninis žaidimas (galima įsidiegti mobiliajame telefone), stalo žaidimas, video klipas pagerins mokinių skaičiavimo ir kalbos įgūdžius; Sukurtas skaitmeninis UNESCO paveldo vaizdo įrašas, skirtas V-R akiniams, leidžia įsijausti ir pasinerti į virtualų pasaulį.
Projekto internetinė svetainė.

 

2020 – 2021 ,,Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo projektas ,,Erasmus keliai veda į sėkmę“ Nr. 2020-1-LT01KA102-077528
Projekto koordinatorius – Jonavos politechnikos mokykla
Lietuvos partneriai: Marijampolės profesinio rengimo centras, Kelmės profesinio rengimo centras
Projekto trukmė: 2020-10-01 – 2022-09-30
Vizitų trukmė: 12 dienų
Stažuotės šalys: Lenkija, Austrija, Ispanija
Dalyviai: 18 mokytojų (po 6 asmenis iš kiekvienos mokymo įstaigos)
Projekto tikslai – perimti europinę patirtį, pritaikant ją Lietuvos profesinio mokymo įstaigose, padedant kurti patrauklią ir skatinančią mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinką, užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę, inovatyvių mokymo metodų taikymą praktikoje ir populiarinti profesinį mokymąsi jaunimo tarpe.
Projekto rezultatai –  parengtos rekomendacijos apie profesinio mokymo ypatumus, naudą bei perspektyvas populiarinant profesinį mokymą Ispanijos, Austrijos ir Lenkijos profesinio mokymo įstaigose, kurios pristatytos sklaidos konferencijoje. Tikimasi, jog šių užsienio šalių patirtis numatys pokyčius Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.
Projekto metu dalyviai vystė europinio bendravimo ir bendradarbiavimo praktinius įgūdžius, tobulino kalbinius, bendrakultūrinius, profesinius ir asmeninius gebėjimus.

 

2019 – 2022 ,,Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektas ,,Inclure sans Exclure“ („Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ Nr. 2019-1-FR01-KA229-062314_4
Projekto trukmė: 2019-09-01 – 2022-02-28
Koordinatorius – Toulouse-Lautrec Lycee (Prancūzija)
Partneriai:
1.College Louisa Paulin (Prancūzija)
2.EPRALIMA(Portugalija)
3.Marijampolės PRC (Lietuva)
4.Zalima (Ispanija)
Pagrindiniai projekto tikslai  – mokinių iškritimo prevencija. Projekto metu ieškoti, sukurti, atrasti ir pateikti sprendimo būdus/priemones mokiniams, patiriantiems sunkumus. Šie būdai/priemonės – pagalba mokytojams, kurie dirba su sunkumus patiriančiais mokiniais.
Pagrindinės numatomos veiklos:
Mokinių grupių formavimas mokyklose, mokinių iškritimo situacijos analizė, projekto logotipo kūrimas ir konkursas, filmuko/skaidrių apie konkursą kūrimas, FB grupės sukūrimas. Projekte vyko ir kitokia veikla, kuri galėjo padėti mokiniams domėtis mokykla ir mokslais, pvz. pokalbiai su psichologais, įdomiais žmonėmis, edukacinės išvykos, kūrybinės dirbtuvės ir kt.
Projekto rezultatai-  sukurtas projekto tinklapis ir pedagoginės kortelės.

 

2019 – 2021 ,,Erasmus+“ programos projektas „Profesijos mokymo metodų modernizavimas, remiantis ES patirtimi“
Projekto trukmė: 2019-09-01 – 2021-02-28
Koordinatorius: Marijampolės PRC
Projekto konsorciumo partneriai: Jonavos politechnikos mokykla, Tauragės PRC
Priimančios organizacijos: BRAHE (Suomija), Academia europea di Firenze (Italija), Berlink ETN Gmbh (Vokietija), Temis Education (Ispanija).
Stažuočių trukmė – 12 dienų.
Dalyviai: Projekte dalyvavo 30 penkių specialybių mokytojai ir administracijos darbuotojai po 6 dalyvius komandoje.
Šios veiklos prisidėjo prie mokytojų profesinių kompetencijų, naujų mokymo metodų ar įrankių, tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų tobulinimo, europinės dimensijos plėtros, mokymo ir mokymosi procesų organizavimo tobulinimo. Parengtos rekomendacijos.

2019 – 2020 ERASMUS+ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS „TARPTAUTIŠKA PATIRTIS – TAVO SĖKMINGA ATEITIS“

Projekto trukmė: 2019-09-01 – 2020-08-31
Koordinatorius: Marijampolės PRC
Užsienio partneriai: New Service (Italija), Academia europea di Firenze (Italija), Berlink ETN Gmbh (Vokietija) Temis Education (Ispanija).
Dalyviai: 32 mokiniai.
Projekto „Tarptautiška patirtis – tavo sėkminga ateitis“ metu 32 Marijampolės PRC mokiniai vyko į tris Europos Sąjungos šalis. Mokinių grupės po 8 mokinius stažavosi: Italijoje Apulijos regione – virėjų specialybės mokiniai, Florencijoje – padavėjai/barmenai; būsimieji automobilių mechanikai – Vokietijoje, melioracijos ir kelių statybos ir priežiūros darbuotojo specialybių mokiniai vyko stažuotis į Tenerifę (Ispanija) įmones.
Projekto pagrindinis tikslas – tobulinti šių specialybių mokinių profesines ir asmenines kompetencijas, remiantis Europos Sąjungos šalių patirtimi.
Projekto rezultatai – automobilių mechaniko, melioracijos ir kelių statybos ir priežiūros darbuotojo specialybių mokiniai parengė rekomendacijas, kurių pagalba bus numatoma kompetencijų kaita mokymo programose. Virėjo specialybės mokiniai sukūrė virtualią itališkų patiekalų receptų knygą, kuria gali naudotis kiekvienas, norintis išbandyti savo kulinarinius gebėjimus.
Visų dalyvių įgyti mokymosi rezultatai stažuotės metu buvo pripažinti ir įvertinti Europass mobilumo dokumentais, stažuotės sertifikatais, o automobilių mechaniko specialybės mokiniams buvo taikoma ECVET kreditų sistema.
Visi projekto dalyviai savo įspūdžiais ir patirtimi pasidalino sklaidos konferencijoje. Visa tai galite išgirsti šiame informaciniame video klipe.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Erasmus+ jaunimo mainų projektas ,,Pokyčių gynėjai“

2019 m. spalio 15-24 dienomis 12 Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių ir 2 mokytojai dalyvavo jaunimo mainų projekte Počuvadlianske jazero, Slovakija. Projekto metu mokiniai gilino savo žinias ir supratimą apie demokratiją, toleranciją, žmogaus teises. Kiekviena diena mokiniams prasidėdavo aktyviai – mankšta. Po kurios skaniai ir sočiai papusryčiavę užsiimdavo įvairiomis veiklomis. Mokiniai dirbdavo tarptautiškose komandose, kuriose teko bendrauti ir diskutuoti minėtomis temomis anglų kalba. Todėl šio projekto dėka, mokiniai gilino užsienio kalbos ir socialinius įgūdžius, susipažino su kitų šalių kultūra, susirado naujų draugų ir tapo labiau tolerantiškesni ir sąmoningesni. Savo įspūdžiais ir patirtimi grįžę mokiniai pasidalino su bendraklasiais ir mokytojais.
Projekto koordinatorius: organizacija Four links, Čekija.
Projekto dalyviai: Lietuvos, Čekijos, Vengrijos ir Slovakijos mokiniai ir mokytojai.
Įspūdžiai šiame video.
https://www.facebook.com/4links/videos/2965813173448653/?__tn__=kC-R&eid=ARD7O6r69y6ZmrP-tdWgYA1Apz0iSB_j3MmuWQSR_R_8tY5maLPIHO3iEBKVfn1AexicdI4–hZY2WcN&hc_ref=ARRLwSUPajpcm8n3nCHZvkTeEy2PEY2WuJ10OMrtzA2nG0Pr7pGuwv4Iqh1hBUKMFFU&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBzhnCzlKlIwKA_pW-faAOZQP7ggn–yjFcNhFjduSk4QbX7mCjD6YTQrRbF3SDa2OKzFBi5fBtNR6he0JgROs–HliM2eWaFv2MLcGqtl_darOlu3F88O30B5d0a9LlRpjoQKgaxPxdRTxJ3peK2bztn47R0dYA9-8Z89VXzrcSzF-a83vx7GUrOKUST76eqz-tY6dV_odGXTk9Y-cxqUVkd2bRrj6KstYIK1WP12GQcR_4FoCbS-CVfm883SXHnCKtSb08M046DFyupRt2RV1v1jJBVThz6AgepF25WV9w6S8li3DOBJpTfZQwnV1rwuDPQ97pYxjkYjx20qIweN2wXsFvCS-rKpU7EK6

 
Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo projekto Nr. 2019-1-LV01-KA116-060219 atvykstamasis vizitas

Latvijos Aizkrauklės profesinės mokyklos mokiniai ir mokytojai lankėsi mūsų centre.
Mokyklos direktoriaus pavaduotoja Velta Narkevičina, projektų vadovė  Zanda Britane ir specialybės mokytojas Maigurs Jurkans bei du mokiniai susipažino su mūsų centru, aplankė Sektorinį praktinio mokymo centrą, mokiniai buvo apgyvendinti bendrabutyje. Kelių priežiūros specialybės mokiniai Edijs Laimiņš  ir Uldis Hārdijs Madlinskis  atliko 2 savaičių praktiką mūsų centre bei įmonėje „Kelranga“. Svečiai be tiesioginių užsiėmimų ir darbo buvo supažindinti su Marijampole,  Kaunu, Birštonu. Mokiniai grįžę po stažuotės gerai įvertino pasiektas kompetencijas, parsivežė gerus įspūdžius iš Lietuvos.

 
2018 m. – 2019 m. „Europinė patirtis sėkmingai profesinei ateičiai“ Nr. 2018-1-LT01-KA102-046654

Projekto trukmė: 2018-09-01 – 2019-08-31
Koordinatorius: Marijampolės PRC
Užsienio partneriai: Paragon Limited (Malta), EPD (Portugalija), New Service (Italija). Stažuočių trukmė  29 dienos.
Dalyviai. Projekte dalyvauja trijų specialybių mokiniai:

    1. Apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai Portugalijoje lavins apdailos ir statybos praktinius-profesinius įgūdžius bei įgis naujų, panaudojant naujausias statybos ir apdailos technologijas, modernią įrangą, techniką bei medžiagas, susipažins su renovacijos darbais, jų atlikimu.
    2. Kelių statybos ir priežiūros bei melioracijos darbuotojo specialybės mokiniai Maltoje tobulins įgūdžius įvairios kelių technikos valdyme ir priežiūroje, melioracijos statinių įrengime bei jų priežiūroje, susipažins su europietiškais melioracijos bei kelių statybos ir priežiūros sektorių aspektais, naujoviškais technologijų taikymo metodais.
    3. Virėjo specialybės mokiniai Italijoje įgaus daugiau teorinių žinių, praktiškai susipažins su šiuolaikine restoranų, kavinių virtuvės įranga, dirbs su modernia virtuvės įranga, įgys profesinių įgūdžių apie sveiko maisto produktus, jų apdorojimą, patiekimą bei išmoks pasigaminti sveiko itališko maisto patiekalų, kuriais galės pasidalinti mūsų centre ir būsimose darbovietėse.

Projekto rezultatas – baigiamasis apdailininko(statybininko), kelių statybos ir priežiūros bei melioracijos darbuotojo specialybių mokinių renginys-„Protų mūšis“, kurio metu mokiniai parodys, pasidalins įgytomis žiniomis apie Maltos ir Portugalijos šalių profesinius darbo ypatumus, kultūrą, maistą, kraštovaizdį, gyventojus, tradicijas, o virėjo specialybės mokiniai pademonstruos savo įgytas žinias ir įgūdžius pagamindami sveikas itališkas vaišes visiems renginio dalyviams.

   

 
2017 m. – 2018 m. „Profesinių įgūdžių tobulinimas per mobilumą“ Nr. 2017-1-LT01-KA102-034881

Projekto tikslas – tobulinti kelių statybos ir priežiūros bei melioratoriaus darbuotojo specialybių mokinių profesinį ir techninį lygį, įvairios technikos valdymo įgūdžius, susipažįstant su melioracijos bei kelių statybos ir priežiūros naujovėmis kitose ES šalyse. Šiuo projektu taip pat siekiama padėti mokiniams, kilusiems iš provincijos bei esantiems iš socialiai remtinų šeimų, įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, vystyti bendravimo įgūdžius, mokyti dinamiškumo ir sugebėjimo  patiems prisiimti atsakomybę už savo mokymosi rezultatus bei pasiekimus profesinėje srityje, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą), skatinti mokinių kūrybiškumą ir suteikti galimybę integruotis į ES ir Lietuvos darbo rinką.
Šiuo projektu siekiame, kad 22 Centro mokiniai tobulintų esamus ir įgytų naujus profesinius gebėjimus, detaliau susipažintų su užsienio šalies melioracijos bei kelių statybos ir priežiūros tendencijomis bei lankomos šalies įmonės ar organizacijos veikla; patobulintų įvairios technikos valdymo įgūdžius, praplėstų profesinių žinių bagažą, kuris padės tapti visapusiškai išprususia asmenybe savo specialybėje, o tai lengviau padės susidoroti su pokyčiais nuolat besikeičiančioje ir konkurencingoje darbo rinkoje. Šios stažuotės metu taip pat siekiame skatinti mokinių asmeninį tobulėjimą, ugdyti kalbines bei bendrąsias tarpkultūrines kompetencijas ir gerinti darbo perspektyvas.
Kelių infrastruktūra – tai dinamiška, nuolat atnaujinama sritis, siekianti įdiegti visas modernias naujoves. MPRC yra vienintelė mokymo įstaiga Lietuvoje, ruošianti melioratoriaus bei kelių statybos ir priežiūros darbuotojo specialybės mokinius. Todėl labai svarbu, kad šis projektas padės mūsų mokiniams tapti inovatyviais, konkurencingais, kvalifikuotais, mokančiais naudotis modernia technika, specialistais, kurių darbo rinkoje šiuo metu labai trūksta, ypatingai šiame sektoriuje. Tuo pačiu, šis projektas prisidės prie melioratoriaus ir kelių statybos ir priežiūros darbuotojo specialybių bei pačio mūsų MPRC patrauklumo didinimo ir gerinimo.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Įspūdžiai iš stažuotės Tenerifėje dalyvio Povilo Muntiano akimis:

2016 m. – 2017 m. „Pietų Europos virtuvė geresniam specialistų rengimui“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022814

Valgymo kultūra Lietuvoje sparčiai keičiasi. Į lietuvių virtuves bei restoranus/ kavines kelią skinasi azijietiški ar pietų Europos virtuvės patiekalai. O profesinių mokyklų mokiniai- būsimi virėjai, padavėjai, barmenai- mokykloje įgyja tik pagrindinius įgūdžius. Jiems trūksta žinių apie pasaulio virtuvę, įvairių tautų klientų ir jų aptarnavimo ypatumus, o taip pat įgūdžių pietietiškų valgių gamyboje ar įvairiataučių klientų aptarnavime. Todėl šiuo projektu siekėme, kad mokiniai tiesiogiai, ne virtualiai pažintų Pietų Europos šalių virtuvę; padavėjai, barmenai susipažintų su įvairių tautų klientais, su patiekalų patiekimu, susipažintų su turistų aptarnavimo ypatumais, o taip pat tobulintų užsienio kalbos žinias ir įgūdžius. Projekte lygiavertės partnerystės pagrindu dalyvavo 20 Marijampolės profesinio rengimo centro, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro ir Vilkijos žemės ūkio mokyklos virėjų, padavėjų , barmenų specialybės mokinių.

Stažuotės šalys – Italija ir Malta, apimančios Pietų Europos regionus, simboliškai parodo jaunam žmogui ryšius tarp tautų, o taip pat galimybes naujojoje Europoje. Stažuotės metu 20 Lietuvos profesinio ugdymo įstaigų mokinių gilino profesines žinias Viduržemio jūros virtuvės patiekalų gamyboje ir jūros gėrybių gaminimo technologijose, susipažino su kitų šalių kultūra, praplėtė akiratį, tobulėjo kaip asmenybės. Virėjams/padavėjams buvo ypač naudinga dirbti su modernia šiuolaikiška virtuvės įranga, įvairių rūšių jūros produktais, išmokti gaminti žuvies ir fussion cuisine patiekalus, dirbti aukšto lygio restoranuose, dirbti komandoje.
Projekto rezultatai- tai 20 virėjų, padavėjų , barmenų specialybės mokinių, įgijusių naujų Pietų Europos virtuvės žinių ir įgūdžių, kurie turėtų padėti jauniesiems specialistams įsidarbinti ir pakelti darbovietės prestižą ar patrauklumą. Dar vienas svarbus rezultatas – integruota virėjų ir padavėjų specialybės pamoka, kurios metu virėjai gamino Italijos ir Maltos patiekalus, o stalus papuošė ir aptarnavo padavėjai. Projekto dalyviai baigiamajame renginyje pateikė savo pačių pagamintus patiekalus. Be to, jie parsivežė bent 10 tų šalių patiekalų receptūrų ir projekto pabaigoje buvo sukurta elektroninė Receptų knygelė. Joje – mokinių stažuočių nuotraukos, įspūdžių fragmentai ir Pietų Europos receptai.
Receptų knygelę galite rasti čia.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 
2015 m. – 2016 m. „Tobulinkis ir tapk versliu“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013218

Profesinių mokyklų mokiniai-būsimi staliai- mokykloje įgyja pagrindinius įgūdžius, tačiau jiems trūksta naujausių technologijų valdymo ir verslumo įgūdžių. Mat, dauguma šios specialybės mokinių planuoja savo verslą, kas yra aktualu Lietuvos regionuose, jie žada dirbti nedidelėse dirbtuvėse ar cechuose, dažnas yra jau kelintos kartos šios profesijos atstovas.
Šis projektas siekė, kad mokiniai kuo labiau pažintų verslo pasaulį, patys įgytų verslumo įgūdžių, o taip pat tobulintų užsienio kalbos žinias ir įgūdžius.
Projekte dalyvavo 16 trijų Lietuvos profesinio rengimo įstaigų – Marijampolės profesinio rengimo centro bei Vilniaus ir Kauno statybininkų rengimo centrų stalių/baldžių specialybės mokinių.  Mokiniai stažavosi Maltoje ir Tenerifėje (Ispanija), kur gilino savo darbinius įgūdžius, tobulino anglų kalbą, domėjosi šalimis, į kurias vyko. Projekto poveikis dalyviams ir organizacijai buvo labai ryškus, nes buvo pagilintos profesinės, kalbinės kompetencijos, verslumo įgūdžiai, organizacijoje sustiprėjo bendradarbiavimo ryšiai tarp administracijos, mokytojų, mokinių bei jų šeimų.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 
2014 m. – 2015 m. „Be.Art“ Skaičiai virsta menu Nr. 2014-1-IT02-KA201-003537_5

Visoje Europoje pastebima tendencija, kad mokiniai  susiduria su sunkumais, mokantis matematikos, tiksliųjų mokslų, šiuolaikiniai jaunuoliai vis rečiau renkasi šių dalykų studijas. Tad šis projektas siekė per teritoriją geriau pažinti savo šalių  istoriją, gamtą, architektūrą, fiziką, matematiką ir kt.  Mokiniai atliko įvairius tyrimus savo pasirinkta tema, tobulino infografinius įgūdžius. Tai projektas, kuriame matematikos mokymasis pateikiamas patraukliomis formomis taip, kad galėtų tapti vizualus. Projektas apjungė istorijos, geografijos, kraštovaizdžio, biologijos, fizikos ir, žinoma, matematikos tyrimus.
Kiekviena šalis-projekto dalyvė pasirinko savitą temą. Marijampolės profesinio rengimo centro  mokiniai plačiau susipažino su savo kraštu – Sūduvos dvarais. Mokiniai rinko informaciją apie Paežerių, Gelgaudiškio, Zyplių dvarus, domėjosi jų istorija, kraštovaizdžiu, parkais, architektūra, restauracija, kultūriniu gyvenimu juose.
Italijos partneriai tyrinėjo Padujos sodus- seniausius pasaulyje, kuriuose auginami medicininiai augalai- jų biologinę įvairovę; prancūzai, kurie pelnytai didžiuojasi nuostabia Albi katedra, nagrinėjo šio didingo statinio architektūrą ir istoriją; Ispanijos partneriai pasirinko temą „Kordobos proporcijos“, estai – Struvės geodezinį lanką, o vengrų gimnazistai  tyrinėjo Saulės šviesos žaidimus. Tad temų įvairovė leido ne tik kiekvienos šalies dalyviams gilintis į savo pasirinktą temą, bet ir susipažinti su kitų šalių tyrinėjimo objektais.
Projekto metu buvo sukurtas „Gerosios patirties rinkinys“ su visų šalių medžiaga, buvo surengtos dvi mokinių darbų parodos, kuriose buvo eksponuojami vizualiniu menu tapę tyrimų ir infografijos darbai. Galutinį produktą rasite šia nuoroda: https://issuu.com/rickyjack/docs/finalbeartebook
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

/*54745756836*/