Marijampolės profesinio rengimo centro delegacija vakar lankėsi Suvalkų mieste, Lenkijoje. Buvo aplankyta Medicinos modeliavimo laboratorija (len. Laboratorium Symulacji Medycznych) ir Valstybinis profesinis universitetas (len. Państwowa Uczelnia Zawodowa). Laboratorijoje susipažinome su vienu iš laboratorijos įkūrėjų ponu Robertu Panka, kuris pristatė turimas medicinines priemones, skirtas įvairaus amžiaus mokiniams bei savo srities profesionalams, siekiantiems gilinti žinias medicinos srityje.

Marijampolės PRC delegacijai buvo aktualu slaugytojo bei paramediko specializacijos. Abi šalys susitarė dėl tolimesnio bendradarbiavimo, kurio dėka Marijampolės PRC mokytojai, mokiniai galėtų vykti į stažuotes Lenkijoje.

Universiteto atstovai aprodė savo patalpas, turimą įrangą. Vizito metu delegacijai buvo pristatyti universiteto fakultetai, studijų sritys. Abi šalys aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes. Vizito metu pavyko rasti daug bendrų sričių, kuriose būtų galima užmegzti bendradarbiavimą.