Praktinis mokymas Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniams

2023 m. sausio 26-27 dienomis penki Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniai, lydimi profesijos mokytojo Almanto Janušonio, gilino savo praktinius įgūdžius Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre.

Atvykę į Marijampolės PRC sektorinį praktinio mokymo centrą, mokiniai susipažino su sektorinio praktinio mokymo centre esančiomis  mokymo patalpomis, įrenginiais, mokomąja technika, modeliais, pjūviais, diagnostikos priemonėmis. Visą savaitę mokiniai praktinių užsiėmimų metu mokėsi suprasti žemės ūkio traktorių, žemės ūkio mašinų  konstrukcijas, techninės  priežiūros, remonto  reikalavimus. Sudarydami traktorinius agregatus su įvairiomis žemės ūkio mašinomis, diagnozavo jų darbinių mazgų ir elementų techninį stovį, bandė nustatyti jų liekamąjį resursą, remonto būdus, priemones ir galimybes. Naudojantis sektorinio  praktinio mokymo centro bazėje esančia žemės ūkio technika, įrenginiais, modeliais, natūraliais mazgais ir diagnostiniais prietaisais, mokiniai pagilino teorines žinias praktikoje, geriau pažino darbo įrankius ir išmoko jais naudotis.

Mokiniai išvyko į savo mokymo centrą, pagilinę teorines ir praktines žinias, kurias naudingai pritaikys  profesinėje srityje.

Profesijos mokytojas metodininkas Alvydas Šimanskas

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis