Automatinių sistemų mechatronikas

Programos paskirtis. Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam automatinių sistemų mechatronikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai remontuoti automatinių gamybos sistemų pavaras ir mechanizmus ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektrinius komutacinius įrenginius ir variklius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektroninius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti pneumatinius ir hidraulinius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti programuojamus automatikos įrenginius, programuoti ir vykdyti techninę priežiūrą.
Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs automatinių sistemų mechatroniko kvalifikaciją, galės dirbti gamybos ar apdirbamosios pramonės įmonėse, naudojančiose automatinius, loginiais valdikliais valdomus įrenginius bei jų sistemas.
Tipinės darbo priemonės: schemos, techniniai ir technologiniai brėžiniai, testavimo ir matavimo įrenginiai, montavimo ir matavimo įrankiai, pneumatiniai ar elektriniai įrankiai, saugos priemonės.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama gamybos, sandėliavimo patalpose, galimas darbas aukštyje, veikiančiuose elektros įrenginiuose.
Automatinių sistemų mechatronikui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, loginis mąstymas, gebėjimas dirbti komandoje.
Automatinių sistemų mechatronikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais.

mokymo programą rasite čia