Balandžio 29 d. vyko Latvijos Daugpilio statybos technikumo vykdomo Erasmus+ programos projekto „Ženklinimo tipai ir skaičiavimo metodika geodezijoje“ Nr. 2018-1-LV01-KA116-046913 virtualus susitikimas. Technikumo mokytojai ir specialistai domėjosi kelininkų specialybės mokymu mūsų centre. Susitikimo metu projektų vadovė Jekaterina Kuzminova, specialybės mokytojai Inga Pujate, Martinš Vilcans ir Janis Ancans pristatė savo miestą bei mokyklą, parodė filmuotą medžiagą apie specialybių rengimą jų technikume ir detaliau pristatė kelininkų specialybės įrangą, laboratorijas ir praktikos vietas. Mūsų centro Vystymo skyriaus vedėja Monika Lunskutė pristatė Marijampolę, mūsų centrą, o profesijos mokytojai Juozapas Piliponis, Arnas Burbulis ir Juozas Juodišius pasakojo apie kelininkų rengimą, turimą įrangą, praktiką. Mokytojai domėjosi vieni kitų veikla, tad uždavė nemažai klausimų, diskutavo apie pameistrystę. Gegužės mėnesį vyks dar vienas susitikimas, kuriame bus detaliau kalbama apie kelininkų specialybės darbininkų rengimą Latvijoje ir Lietuvoje.

Projektų vadovė Lilija Zableckienė

/*54745756836*/