Lapkričio 11 dieną Gimnazijos skyriaus  PBg21- 1 ir Vg22  grupės mokiniai  dalyvavo  istorijos ir lietuvių kalbos bei literatūros pamokoje  netradicinėje erdvėje.  Pamoka vyko Marijampolės Tauro apygardos partizanų muziejuje, ją organizavo Gimnazijos skyriaus mokytojos Edita Sėdaitienė ir Jurgita Schroeder.

Tauro partizanų  muziejuje  mus pasitikęs gidas pasakojo  apie lietuvių tautos  pasipriešinimą sovietų okupantams. „Ryžtas ir drąsa turi savo kainą, nes rezistentų kovose žuvo daugiau nei 30000 lietuvių“ – teigė muziejaus darbuotojas, išsamiai papasakojęs apie Tauro apygardos partizanų kovą. Muziejuje galėjome apžiūrėti  daug  reikšmingų ir įdomių eksponatų: partizanų vėliavą, išsaugotą net 75-erius metus, medinį kryželį, maldaknygę, rankraštinius  partizanų tekstus, dienoraščius, laiškus. Apžiūrėdami ir komentuodami autentiškus partizanų naudotus daiktus, mokiniai galėjo geriau suprasti ne tik jų idėjas, bet ir elementarią buitį. Muziejininko pasakojimas nukėlė į tolimąjį Sibirą tremčių ekspozicijoje. Diskusija apie laisvės vertę užsimezgė prie  tremčių žemėlapio, apžiūrint tremtinių išlaikytus ir muziejui perduotus jiems brangius daiktus. Vėliau pamoka tęsėsi prie partizanams i tremtiniams skirto memorialo, kur  uždegėme žvakeles ir pagerbėme aukų atmintį tylos minute. Mokiniai skaitė  partizanų eilėraščius, kurių klausant galėjai nusikelti į tuos kovų laikus, kada lietuviai dėl  Lietuvos buvo pasiryžę paaukoti savo gyvybę. Pamokoje dalyvavusi mūsų mokinė iš Ukrainos kaip tik tuo metu gavo žinių iš artimųjų apie išvaduotą miestą, todėl partizanų kova simboliškai susisiejo su dabartiniais didvyriais, tebesikaunančiais už laisvę.

Mokinių teigimu, ši pamoka netradicinėje erdvėje buvo naudinga tuo,  kad galima daugiau sužinoti  apie mūsų tautos istorinę praeitį, taip pat geriau pažinti Marijampolę, jos istoriją ir lankytinus  objektus. Partizanų muziejuje išgirstos istorijos leido mintimis nusikelti į tuos laikus, kai dėl  tėvynės  tūkstančiai lietuvių aukojosi, negalvodami apie savo asmeninę gerovę, o demonstravo  ištvermę ir drąsą, priešindamiesi okupantams  net dešimtį metų. Kiekvienas iš mūsų turėjome galimybę susimąstyti apie tai, ką mums reiškia meilė tėvynei ir pagalvoti apie tai, kaip  turėtume pasielgti, jei Lietuvai iškiltų pavojus.

Jurgita Schroeder lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Edita Sėdaitienė  istorijos mokytoja metodininkė

/*54745756836*/