Lapkričio 12 dieną ASMg20-1 ir KRg20-1 grupės mokiniai kartu su mokytojomis Edita Sėdaitienė ir Jurgita Schroeder dalyvavo istorijos ir lietuvių kalbos bei literatūros pamokoje netradicinėje erdvėje. Pamoka vyko Marijampolės Tauro apygardos ir tremties muziejuje, kuriame yra daug įdomių eksponatų ir reikšmingos istorinės medžiagos apie lietuvių tautos pasipriešinimą sovietų okupantams. ,,Ryžtas ir drąsa turi savo kainą, nes rezistentų kovose žuvo daugiau nei 30000 lietuvių”, – teigė muziejaus darbuotojas, pats patyręs tremtinio dalią. Muziejuje mokiniai pamatė partizanų vėliavą, išsaugotą net 75-erius metus, medinį kryželį, maldaknygę, rankraštinius partizanų tekstus, dienoraščius, laiškus. Jaudinantis pasakojimas nukėlė į tolimąjį Sibirą, apie kurį gidas pasakojo, rodydamas lietuvių nueitus tolimus kelius žemėlapyje, tremtinių išlaikytus jiems brangius daiktus. Partizanų muziejuje išgirstos istorijos leido mintimis nusikelti į tuos laikus, kai dėl tėvynės tūkstančiai lietuvių aukojosi, negalvodami apie savo asmeninę gerovę, o demonstravo ištvermę ir drąsą, priešindamiesi okupantams net dešimtį metų. Vėliau pamoka tęsėsi prie partizanams skirto memorialinio paminklo, kur uždegėme žvakelę ir pagerbėme žuvusiųjų atminimą tylos minute. Mokiniai skaitė partizanų eilėraščius, kurių klausydami galėjome nusikelti į tuos kovų laikus, kada lietuviai dėl tėvynės buvo pasiryžę paaukoti savo gyvybę. Tokios patriotiškumą ugdančios pamokos priverčia susimąstyti apie tai, ką kiekvienam iš mūsų reiškia meilė Tėvynei, ir pagalvoti apie tai, kaip turėtume pasielgti, jei Lietuvai vėl iškiltų pavojus.

/*54745756836*/