Marijampolės profesinio rengimo centras, įgyvendinantis Erasmus+ projektą ISWEB („Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“), siekia teikti visapusišką pagalbą centro mokiniams, plėsti jų akiratį. Švietimo pagalbos specialistės kartu su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais svečiavosi asociacijoje „Suvalkijos saulytės“.
Asociacija „Suvalkijos saulytės“ vienija Marijampolėje gyvenančias šeimas, auginančias vaikus su Dauno sindromu ar autizmo spektro sutrikimais. Asociacijos patalpos funkcionaliai pritaikytos vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Ypač didelis dėmesys yra skiriamas vaikų ergoterapiniams užsiėmimams. Centro mokiniai turėjo galimybę išbandyti multisensorinį kambarį, pažaisti futbolą, panardinti rankas į jūros vandenį, virtualiai užmaišyti picos tešlą. Skambėjo relaksacinė muzikos, buvo galima pasisupti ant orajuosčių. Mokiniams tai paliko neišdildomą įspūdį. Prietaisų gausa, jų funkcionalumas ir akivaizdi nauda kelia susižavėjimą.
Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai mokykloje turi būti ne tik ugdomi (mokomi, auklėjami, lavinami), bet ir stiprinama jų sveikata, o ypač svarbu – mažinti jų socialinę atskirtį, įtraukti juos į pilietinį gyvenimą, išmokyti bendradarbiauti. To siekia nuolat vykstančios švietimo pertvarkos. Vis plačiau taikant kompleksinę reabilitaciją, svarbu išsamiai apžvelgti kiekvieno reabilitacijos metodo galimybes. Viena naujesnių reabilitacijos sričių yra ergoterapija. Ergoterapija pabrėžia, kad žmogaus egzistencija yra socialinis procesas, ir kiekvienam žmogui būtina prasminga veikla.
Mokiniai nuoširdžiai dėkojo asociacijos narei Sigitai, aprodžiusiai visas erdves, ir palinkėjo „Suvalkijos saulytėms“ šaunaus gyvavimo. Švietimo pagalbos specialistės ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai viliasi, jog tokios patalpos atsiras ir Marijampolės profesinio rengimo centre.

Socialinė pedagogė Edita Rakauskienė

/*54745756836*/