Spalio 4-8 dienomis Daugų technologijos ir verslo mokyklos bei Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniams pagal projektą ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ vyko praktika.

Profesijos mokytojai Vytautas Venys, Rita Merčaitienė ir Mindaugas Zdanevičius džiaugiasi mokinių pasiektais mokymosi rezultatais, suteikta galimybe tobulinti jų profesinius įgūdžius bei meistriškumą Marijampolės PRC Sektoriniame praktiniame mokymo centre.

Mokytojų teigimu, veiklų, kurių dėka mokiniai gilino praktinius įgūdžius ir komandinio bendradarbiavimo kompetencijas, būta išties nemažai. Mokiniai aktyviai domėjosi technikos John Deer 6150 valdymu, susipažino su žemės dirbimo mašinomis bei javų sėjamosios reguliavimu ir jos technine priežiūra. Buvo suteiktos galimybės šiuos agregatus išbandyti praktiškai laukuose.

Mokiniai šios praktikos metu aktyviai dalyvavo mokymo(si) procese. Buvo aiškintasi, koks yra svarbus žalinimo procesas žemdirbystėje, taip pat domėtasi, kaip kovoti su piktžolėmis, augalų kenkėjais, ligomis ir kaip saugoti žemę nuo įvairių rūšių erozijos.

Mechanizacijos profesijos mokiniai automobilių ir traktorių žinias gilino pagal Elektros ir elektronikos techninės priežiūros, remonto ir diagnostikos mokymo programą. Ugdymo turinį praturtino galimybe susipažinti ir išbandyti baterijų testavimo prietaisą „Battery Analyzer BT 705“. Taip pat panaudojant maketus ir kitas mokymui skirtas priemones, mokiniai atliko generatorių testavimo bei ardymo-surinkimo darbus. Neišdildomą įspūdį paliko aušinimo skysčiu aušinami generatoriai.

Šis praktinio mokymo procesas sustiprino besimokančiųjų komandinio darbo organizavimo, motyvacijos, būsimos karjeros planavimo pagrindus.

Profesijos mokytojai: Vytautas Venys, Rita Merčaitienė ir Mindaugas Zdanevičius

/*54745756836*/