Projektų logo

Gruodžio 13 – 17 dienomis Marijampolės PRC Sektoriniame praktinio mokymo centre vyko praktinis mokymas mokiniams, atvykusiems iš Panevėžio profesinio rengimo centro Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokiniams buvo vedami praktiniai mokymai pagal ,,Automobilių ir traktorių technikos priežiūros verslo darbuotojas” mokymo programos ,,Elektros ir elektronikos techninė priežiūra, remontas ir diagnostika” dalyką.

Per savaitę, panaudodami mokomuosius stendus ir kitas turimas mokymo priemones mokiniai atliko akumuliatorių bei generatorių testavimą prietaisais, apšvietimo sistemos gedimų šalinimą. Mokinius sudomino ,,išmanieji” generatoriai bei generatorių kompaktinių diržų tempikliai.

Praktinių darbų metu įgytas žinias pasitikrino atlikdami testus.

Džiugu, kad jauni žmonės noriai bendradarbiavo vieni su kitais ir kruopščiai stengėsi atlikti visas numatytas užduotis.

Profesijos mokytojas Mindaugas Zdanevičius

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009 finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

/*54745756836*/