Marijampolės PRC Sektoriniame praktinio mokymo centre spalio 25-29 dienomis vyko praktiniai mokymai mokiniams iš Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus ir Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokiniams buvo vedamos praktinio mokymo pamokos pagal mokymo programą – ,,Automobilių ir traktorių technikos priežiūros verslo darbuotojas” bei ,,Elektros ir elektronikos techninė priežiūra, remontas ir diagnostika” modulį.

Mokymų metu mokiniai susipažino su starterių, generatorių testavimo prietaisu ,,OPAL TMA”, jo veikimo principu, duomenų baze bei atliko generatorių patikras. Panaudodami turimas mokymo priemones, mokiniai atliko generatorių ardymo – surinkimo darbus. Praktinių darbų metu buvo naudojami traktoriai : JOHN DEERE 5080M, JOHN DEERE 6150M.

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės mokiniai gilino savo praktinius įgūdžius vairuodami traktorius pagal TR1 mokymo programą. Mokymo(si) metu mokiniai susipažino su traktoriaus Johne Deere konstrukcija, valdymu, technine priežiūra. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai mokėsi sudaryti traktorinius agregatus su įvairiomis žemės ūkio mašinomis, juos paruošti darbui, sureguliuoti įvairiems režimams. Daug dėmesio buvo skirta traktoriaus vairavimui sudėtinga trajektorija tiek su prikabinta žemės ūkio mašina, tiek su priekaba.

Mokiniai praktinių užsiėmimų metu pagilino teorines žinias, išmoko vairuoti TR1 kategorijos traktorių agregatuodami jį su įvairiomis žemės ūkio mašinomis bei priekabomis.

Profesijos mokytojai: Alvydas Šimanskas ir Mindaugas Zdanevičius

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0009 finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

/*54745756836*/