2022m. rugsėjo 29 d. Marijampolės PRC Vystymo skyriaus vedėja Monika Lunskutė ir trys profesijos mokytojai – projekto dalyviai- Ona Daugnorienė, Saulius Barkauskas bei Edgaras Rinkevičius dalyvavo ,,Erasmus+“ programos projekto ,,Erasmus keliai veda į sėkmę“ sklaidos renginyje Jonavos politechnikos mokykloje.

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Marijampolės PRC komanda, kaip konsorciumo narys, kartu su Jonavos politechnikos mokykla ir Kelmės profesinio rengimo centru vykdė mobilumo projektą. Marijampolės PRC šeši automobilių mechaniko, siuvėjo, padavėjo/barmeno ir virėjo profesijų mokytojai vyko tobulintis į Austriją, Lenkiją ir Ispaniją.

Baigiamojo sklaidos renginio metu dalyviai dar kartą pasidalino įgyta įvairiapuse patirtimi, teorinių ir praktinių žinių pritaikymu mokymo įstaigose, palygino skirtingų šalių švietimo sistemas, supažindino su profesinio mokymo(si) parengimu ir galimybėmis. Vizitų metu gautos žinios praturtino ne tik pačius dalyvius, bet ir padrąsino kolegas aktyvesnei tarptautinei veiklai.

Renginio metu diskutavome, su kokiais iššūkiais susiduria kiekvienas mokytojas, keldamas kvalifikaciją užsienio valstybėse. Keletas iš jų – menkas užsienio kalbos mokėjimas ir motyvacijos stoka. Tačiau galima pagirti visus, kurie priėmė šiuos iššūkius, kaip gebėjimą išeiti iš ,,komforto zonos“, ir pasinaudojo galimybe įgyti vertingos profesinės patirties kitose šalyse. Visi dalyviai vienareikšmiškai pritarė, jog po dalyvavimo mobilumo projektuose nėra taip viskas baugu ir neįveikiama, kaip atrodo pradžioje. Iššūkiai tampa vertinga patirtimi ir paskatinimu vėl dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Tik nuolat tobulėjantis mokytojas gali kurti sėkmingą, įtraukųjį ugdymo procesą ir padėti mokiniui atrasti save.

Dėkojame už gražų bendradarbiavimą ir sklandų projekto koordinavimą Jonavos politechnikos mokyklos komandai. Tikimės ir toliau bendradarbiauti, keistis patirtimi ar kurti naujus projektus.

Vystymo skyriaus vedėja Monika Lunskutė

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

/*54745756836*/