Jau antrus metus Marijampolės PRC įgyvendinamo Erasmus+ programos projekto „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ (ISWEB) pandemija nestabdo. Neseniai vykusiame virtualiame tarptautiniame projekto partnerių susitikime buvo išrinktas ir patvirtintas projekto logotipas, įvertinti nuveikti darbai bei numatyta veikla iki sekančio partnerių susitikimo.
Kadangi vienas iš projekto tikslų yra padėti sunkumus patiriantiems mokiniams ir kurti bei išbandyti  mokymo metodus, centro specialioji pedagogė Jolita Petruškevičienė pristatė pora metodų, kuriuos ji išbandė su specialių poreikių mokiniais. Metodo „Apskritasis stalas“ esmė yra ta, kad visi dalyvaujantys pokalbyje yra lygūs. Viduramžių riterių romanuose apie karalių Artūrą sakoma, kad karališkuose banketuose riteriai sėdėdavo prie apvalaus stalo, kad nekiltų ginčų, kas sėdėjo garbingame stalo gale ir kas gavo negarbingą vietą. Vėliau apskritasis stalas tapo nepakeičiamu atributu tarptautinėse konferencijose ir diplomatinėse derybose. Posakis „susėsti prie apskritojo stalo“ dabar reiškia pradėti geranorišką keitimąsi nuomonėmis, taikias derybas. Centro mokiniai puikiai įsijautė į riterių vaidmenį ir sukūrė šūkį „Tegyvuoja mandagumas ir gerumas“! Pamokos tikslas išplėsti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių žinias apie mandagų bendravimą buvo pasiektas.
„Blyksnio” metodo principas toks: kiekvienas mokinys turi išsakyti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu, tačiau jam leidžiama kalbėti ne ilgiau kaip pusę minutės. Pamokoje buvo naudojamas “prakalbinimo” kamuoliukas, kuris metamas pokalbį pratęsti turinčiam mokiniui. Tas, kuris nenori pareikšti savo nuomonės, perduoda teisę kalbėti kitam. Jeigu kalbėtojas viršina numatytą laiko limitą, mokytojas bei grupė turi teisę nuspręsti, ar nutraukti pokalbį, ar ne. Tarp atskirų pasisakymų diskutuoti neleidžiama. Kamuoliuko panaudojimas ir sėdėjimas ratu mokinius veikė raminančiai –  jie buvo atsipalaidavę, kalbėdami rankomis gniaužė kamuoliuką, visi laisvai ir noriai išsakė savo nuomonę. Šis metodas buvo taikomas, siekiant išsiaiškinti mokinių informacinių technologijų ir medijų raštingumo  turimus įgūdžius.
Specialioji pedagogė rekomenduoja šiuos metodus taikyti ir kitiems kolegoms, taip palengvinant bendravimą ir su mokiniais, ir mokinių tarpusavio komunikaciją.

Projektų vadovė
Lilija Zableckienė

/*54745756836*/