2022m. vasario 25 dieną PBg21-1 grupės mokiniai dalyvavo ,,Erasmus+” programos projekto „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ (,,Inclure sans exclure”) veiklose. Verslumo pamokoje mokiniai kartu su Marijampolės PRC psichologe Edita Macijauskiene ir mokytoja Paulina Miliauskaite taikė “Balanso rato” metodą. Ši metodika yra viena plačiausiai naudojamų tikslų nustatymui. Mokiniai atliko praktines užduotis pagal Kognityvinės elgesio terapijos metodiką “Racionalios mintys”, ši metodika skatina mąstyti moksliškai ir matyti savo mintis ne kaip nenuginčijamus faktus, bet kaip hipotezes, kurias reikia įrodyti arba paneigti. Taikomi metodai padeda mokiniams geriau suprasti save, identifikuoti baimes ir taip spręsti kylančias problemas mokykloje. Minėtų metodų taikymo dėka didėja mokinių įsitraukimas į ugdymo procesą bei neformaliojo švietimo veiklas.

Psichologė Edita Macijauskienė

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

/*54745756836*/