Biblioteka

Marijampolės profesinio rengimo centro biblioteka buvo įkurtas 2000 metais. Šiuo metu bibliotekos veikia visuose Centro skyriuose.

TIKSLAS

Užtikrinti vartotojų informacinį ir dokumentinį aprūpinimą.

UŽDAVINIAI

Kurti atvirą mokymo ir mokymosi vietą su modernia ir turtinga informacine baze;

Tikslingai kaupti ugdymo procesui reikalingą literatūrą bei kitas informacines laikmenas;
Skatinti skaityti ir domėtis literatūra

SANDARA

Biblioteką  sudaro skyrių abonementai ir kompiuterizuotos skaityklos. Bibliotekos fonduose sukaupta daugiau kaip  42 tūkst. fiz. vnt. įvairių mokslo šakų, informacinės, profesinės, grožinės literatūros knygų, bendrojo lavinimo vadovėlių, kitų dokumentų. Prenumeruojama 19 pavadinimų periodinių leidinių. Kaupiama kraštotyrinė medžiaga apie centrą. Bibliotekos fondais skyriuose naudojasi daugiau kaip 800 skaitytojų. Per mokslo metus apsilanko virš 6 tūkstančių lankytojų.

Lankytojai aptarnaujami naudojant bibliotekos apskaitos ir informacinę sistemą iMOBIS.

TRADICIJOS

Bibliotekoje rengiamos knygų parodos rašytojų jubiliejams, valstybinėms ir kalendorinėms šventėms paminėti, literatūros popietės, žymių rašytojų, menininkų jubiliejų minėjimai. Tradicija tapo viktorina „Versk lapą“, bendruomenė telkiama dalyvauti respublikiniame renginyje „Lietuva skaito“, nuolat bendraujama su „Skaitytojų klubu“. Šiais mokslo metais skatindami pamilti knygą vykdome akciją „Skaitau ir augu“. Bibliotekoje mokiniai ruošiasi pamokoms, ieško reikalingos informacijos, ateina pasikeisti knygų, praleisti laisvalaikio. Mokytojai domisi naujai gautais leidiniais, skaito spaudą.

2021-2022 m. m. įsigyti vadovėliai

Bibliotekos Darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį: 8.00 – 17. 00 val.
Penktadienį: 8.00 – 16.45 val.

 

Paslaugos

  • Prieiga prie interneto.
  • Spaudinių išdavimas į namus ir skaitykloje.
  • Konsultacijos ieškant informacijos internete ir abonemente.
  • Užklausų vykdymas.
  • Rengiamos teminės ir personalinės parodos.

Bibliotekos vedėja:
Simona Daugėlaitė

Tel. nr.  (8 636) 37638
Kauno g.119, 68222 Marijampolė,
simona.daugelaite@mprc.lt,

 

Susisiekite el. paštu:

simona.daugelaite@mprc.lt,

genovaite.macnoriene@mprc.lt (Kudirkos Naumiesčio skyrius),

vaida.rudaleviciene@mprc.lt (Vilkaviškio skyrius)

/*54745756836*/