Darbo stebėjimo vizitas Atėnuose

Finansuojama Europos Sąsjungos

2023 m. liepos 2-7 dienomis vyko dešimties administracijos darbuotojų stažuotė Atėnų mieste, Graikijoje. Vykome susipažinti su Graikijos švietimo sistema, ypatingai su profesinio mokymo organizavimu, administravimu bei populiarinimu.

Per keturias veiklos dienas dalyvavome susitikimuose su įvairių Graikijos mokyklų atstovais. Susitikimuose susipažinome su Graikijos švietimo sistema bei ypatumais, ugdymo proceso planavimu, organizavimu, pasiekimų vertinimu, susipažinome su įtraukiojo ugdymo organizavimo praktikomis, aplankėme turimas mokymo bazes. Diskusijų metu atradome panašumų bei skirtumų. Profesinės mokyklos daugiausiai – valstybinės įstaigos. Labai nustebino, jog šioje valstybėje nėra ,,limito“ profesinio mokymo kvalifikacijai įgyti. Tai reiškiasi, kad gali mokytis ir įgyti kiek nori profesinių kvalifikacijų, kurias finansuoja valstybė. Svarbiausia – turėti vidurinį išsilavinimą. Patiko darbo organizavimo paprastumas, problemų sprendimas, nesukeliant įtampos bei prisitaikymas prie kiekvieno dirbančio ar besimokančio. Daugelis supratome, jog reikia būti reikliu vadovu, tačiau stengtis spręsti iškilusius sunkumus ramiai be įtampos. Sėkmingiems ir geriems tarpusavio santykiams bei bendradarbiavimui plėtoti būtina palanki mokyklos kultūra.

Turiningai išnaudojome ir laisvą laiką kultūrinėje-pažintinėje programoje. Domėjomės šalies istorija, kasdieniniu graikų gyvenimu, susipažinome su Atėnų miesto istorija, didingais Akropolio statiniais, aplankėme miestą-jūrų uostą Pirėjų.

Naujos patirtys praplėtė profesines bei bendrąsias kompetencijas, leido įsivertinti, kur savo darbe galime dar tobulėti ir keistis, o nuoširdus, šiltas užsienio kolegų priėmimas ir bendradarbiavimas suteikė galimybę pažinti naują šalį ir jos kultūrą, praplėsti pasaulėžiūrą ir įgyti naujų draugų bei partnerių tolimesnėse projektinėse veiklose.

Vystymo skyriaus vedėja Monika Lunskutė

,,Erasmus+“ programos profesinio mokymo mobilumo projektas

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Galerija